PhotoCure ASA - Kommersialiseringen av Metvix®PDT i Europa går som planlagt

Oslo, 7. mai 2002. PhotoCure offentliggjør i dag resultatrapporten for første kvartal 2002. Hovedpunkter fra rapporten er: Kommersialisering av Metvix®PDT
- Metvix®PDT godkjenningen er anerkjent i 14 europeiske land og nasjonale markedsføringstillatelser er tildelt i Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannia, Irland, Luxembourg og New Zealand. PhotoCure venter på endelig godkjenning fra de 6 gjenstående europeiske landene.

- Kommersialiseringen av Metvix®PDT går som planlagt i Europa.

- Galderma, PhotoCures eksklusive partner for markedsføring av Metvix®PDT, forbereder lansering av produktet i store farmasøytiske markeder utenfor Norden.

- Søknad om markedsføringstillatelse er til behandling i USA.

- Nye fase III resultater styrker dokumentasjonen for Metvix®PDT

Hexvix® utprøves klinisk i fase III
- Hexvix®-fluoresenscystoskopi for påvisning av blærekreft er nå inne i avgjørende fase III-studier i USA og Europa.

- De første resultatene fra disse studiene er ventet i løpet av andre halvdel av 2002.


Benzvix® i tidlige studier for nye indikasjoner
- Benzvix® utvikles til bruk ved fotodiagnostikk og fotodynamisk behandling (PDT) av lesjoner i fordøyelseskanalen. Det er satt i gang pilotstudier på pasienter med premaligne lesjoner i spiserøret og tykktarmen.


Finansiell situasjon
- Totale utgifter på til sammen 36,6 millioner kroner, og et underskudd på 29,5 millioner kroner for første kvartal var som forventet. Likvide midler utgjorde totalt 358,2 millioner kroner per 31. mars 2002.Professor Vidar Hansson, administrerende direktør i PhotoCure, sier i en kommentar til selskapets resultater etter første kvartal: "Den positive utviklingen vi har hatt i den første delen av 2002 gir oss god grunn til å tro at dette året vil bli like bra for PhotoCure som 2001. Vi ser frem til flere lanseringer av Metvix®PDT, som en følge av markedsføringstillatelsene vi er tildelt i en rekke EU-land og i New Zealand. I tillegg er de andre produktene våre på vei inn i spennende faser av utviklingen, spesielt Hexvix ® som nå utprøves i et omfattende internasjonal fase III-program for diagnostisering av blærekreft."

-slutt-

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap som skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr basert på egenutviklet fotodynamisk teknologi. Selskapet utvikler produkter for hudkreft og andre hudsykdommer, innvendig kreft, genterapi og kreftvaksiner. Metvix® og Curelight er utviklet for behandling av basalcellekarsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon), og ble lansert i Sverige i oktober 2001. Metvix®PDT er også godkjent i 13 andre europeiske land og i New Zealand. PhotoCure skal ha ansvaret for salg av Metvix®PDT i de nordiske landene, mens Galderma, som er et internasjonalt spesialisert selskap innen dermatologi, skal markedsføre og selge produktet i resten av verden.


PhotoCures andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå klinisk i fase III for blærekreftdiagnostikk i USA og Europa.

PCI Biotech AS, et datterselskap av PhotoCure ASA, fokuserer på mulighetene til å bruke fotokjemisk internalisering (PCI) som en grunnteknologi for oppdagelse av nye legemidler, utvikling og fremskaffelse av nye metoder for behandling av kreft.


Den fullstendige rapporten er tilgjengelig på våre internettsider www.photocure.com under "Investors"/"Reports"/"Quarterly reports".


Rapport 1. kvartal 2002

Presentasjon (engelsk)

Abonner

Dokumenter og linker