PhotoCure ASA - Resultater for tredje kvartal 2002

Report this content
Oslo, 6. november 2002.
PhotoCure presenterer i dag rapporten for tredje kvartal 2002. Hovedpunktene i rapporten er:


Søknad om markedsføringstillatelse for Metvix PDT i USA kan godkjennes
- PhotoCure mottok i september et brev fra amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) hvor det fremgikk at evalueringen av søknaden om markedsføringstillatelse for Metvix® PDT til behandling av aktinisk keratose var ferdigstilt og at søknaden kunne godkjennes.
- PhotoCure planlegger å sende ytterligere en søknad om markedsføringstillatelse for Metvix® PDT i USA senere i år, denne gangen for behandling av basalcellekarsinom (BCC).
 
Økte inntekter fra Metvix® PDT
- Inntektene i tredje kvartal 2002 utgjorde 7,7 millioner kroner, sammenliknet med 0,8 millioner for samme periode i 2001 og 4,6 millioner for andre kvartal av 2002.
- Markedsføringen av Metvix® PDT i de nordiske landene går som planlagt, og til nå er totalt 161 lyskilder installert på 108 kliniske sentre. PhotoCures målsetning er å ha 150 sentre etablert i Norden innen Mai 2003.
- Galderma er i gang med de siste forberedelsene til lansering av Metvix® PDT i Tyskland i februar 2003. Markedsintroduksjonen vil bli etterfulgt av lansering av Metvix® PDT i Storbritannia.
- Metvix® PDT er til nå godkjent i 14 europeiske land og New Zealand.


Positive kliniske fase-III-resultater for Hexvix®
- PhotoCures første multi-senter fase-III-studie av Hexvix® for påvisning av blærekreft er nå avsluttet. Studien viste at Hexvix® fluorescence-cystoskopi påviste nesten 30% flere pasienter med flate kreftlesjoner (carsinoma in situ, CIS), sammenliknet med standard cystoskopi med hvitt lys. For et flertall av pasientene med CIS-kreft, ble det dessuten oppdaget flere lesjoner med Hexvix® enn med standard cystoskopi med hvitt lys.
- Den første søknaden om markedsføringstillatelse for Hexvix® skal etter planen sendes inn i første halvdel av 2003.


Inkludering av pasienter til pilotstudie med Benzvix® fortsetter
- Benzvix® blir utviklet for bruk ved fotodiagnostikk og fotodynamisk behandling av tidlige stadier av kreft i fordøyelseskanalen. Inkluderingen av pasienter til pilotstudien går som planlagt.


Finansiell situasjon
-  Inntekter på 7,7 millioner kroner, samlede utgifter på 25,5 millioner kroner og et netto underskudd på 17,2 millioner kroner for tredje kvartal  2002 var som forventet. Likvide midler utgjorde 271,9 millioner kroner per 30 september 2002.


I en kommentar til kvartalsrapporten, sier administrerende direktør i PhotoCure, professor Vidar Hansson: "FDAs avgjørelse om at PhotoCures søknad om markedsføringstillatelse for Metvix® PDT i USA kunne godkjennes, var en viktig milepæl for PhotoCure, og vi forbereder nå den amerikanske søknaden for behandling av BCC. I Norden begynner inntektene å reflektere det arbeidet vi har investert i Metvix® PDT-opplæring og etablering av nye sentre. Utenfor det nordiske markedet ser vi frem til Galdermas forestående lanseringer i Tyskland og Storbritannia."


Presentasjonen på engelske er tilgjengelig på denne linken:


Kvartalsrapporten på engelsk er tilgjengelig for nedlasting på følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker