Photocure ASA - Tildelte aksjeopsjoner

Oslo, 29. februar 2008


Photocure ASA hadde totalt 467,503 ansatteopsjoner utestående per 31.12.2007.


Photocure har et opsjonsprogram hvor hver aksjeopsjon gir rett til å kjøpe én ny aksje i selskapet. Opptjeningen av aksjeopsjoner for 2007 var avhengig av at bestemte mål ble oppfylt. Styret har vedtatt at 257.575 opsjoner er opptjent. Utøvelseskurs for aksjene er 52,50 kroner per aksje.


Av ovennevnte opsjoner ble følgende tildelt ledelsen:
  • Kjetil Hestdal, administrerende direktør 14.000
  • Christian Fekete, finansdirektør 15.000
  • Inger Ferner Heglund, forskningsdirektør 14.375
  • Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør 15.000


Styret har vedtatt en betinget tildeling av 800.000 opsjoner for 2008. Disse aksjeopsjonene vil kun opptjenes dersom bestemte mål for 2008 oppnås. Utøvelseskurs for aksjene er 38,00 kroner per aksje, dvs markedskurs 28 februar 2008.


Av ovennevnte opsjoner skal følgende tildeles ledelsen:
  • Kjetil Hestdal, administrerende direktør 50.000
  • Christian Fekete, finansdirektør 40.000
  • Inger Ferner Heglund, forskningsdirektør 40.000
  • Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør 40.000
  • Kjell-Erik Nordby, direktør forretningsutvikling 40.000


For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
Telefon: +47 22 06 22 10
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938
Telefon: +47 22 06 22 10
www.photocure.no

Abonner