PhotoCure ASA - Tildelte aksjeopsjoner

Oslo, 2. mars 2006


PhotoCure ASA hadde totalt 212.335 ansatteopsjoner utestående per 31.12.2005.


PhotoCure har tidligere meddelt betinget tildeling av 195.000 aksjeopsjoner for 2005, hvor hver aksjeopsjon gir rett til å kjøpe én ny aksje i selskapet. Opptjeningen av aksjeopsjoner var avhengig av at bestemte mål for 2005 ble oppfylt. Styret har vedtatt at 155.490 av disse opsjonene er opptjent. Utøvelseskurs for aksjene er 34,00 kroner per aksje.


Av ovennevnte opsjoner ble følgende tildelt ledelsen:
  • Kjetil Hestdal, administrerende direktør 20.581
  • Christian Fekete, finansdirektør 10.790
  • Hilde Morris, forskningsdirektør 8.290
  • John Afseth, direktør forretningsutviklng: 7.440
  • Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør 9.140
Styret har vedtatt en betinget tildeling av 330.000 aksjeopsjoner for 2006. Disse aksjeopsjonene vil kun opptjenes dersom bestemte mål for 2006 oppnås. Utøvelseskurs for aksjene er 51,00 kroner per aksje, dvs markedskurs 2 mars 2006.


Av ovennevnte opsjoner skal følgende tildeles ledelsen:
  • Kjetil Hestdal, administrerende direktør 25.000
  • Christian Fekete, finansdirektør 18.000
  • Hilde Morris, forskningsdirektør 18.000
  • John Afseth, direktør forretningsutviklng: 18.000
  • Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør 18.000

Abonner