Photocure får kr 9,1 millioner fra Norges Forskningsråd

Oslo, 4. april 2008.


Photocure har blitt tildelt kroner 9,1 millioner fordelt over 3 år fra Norges Forskningråds program Brukerstyrt innovasjon (BIA). BIA finansierer prosjekter med høy innovasjonsverdi og som skal gi verdiskapning både til bedriften og samfunnet. Photocure har mottatt midler til prosjektet "Tidlig deteksjon av kreft i tykktarmen ved bruk av fluorescens koloskopi".  


I dette prosjektet vil Photocure utvikle en ny prosedyre for koloskopi ved hjelp av fluorescerende fotodynamisk diagnostikk for å forbedre deteksjonen av kreft i tykktarmen. Målet er å oppdage kreften tidlig for å hindre videre utvikling til invasiv og metastaserende tykktarmskreft.


BIA midlene vil bli brukt til å utvikle en kapsel som frigir den fotosensitive substansen hexaminolevulinat (HAL) i tykktarmen samt utføre de innledende kliniske studiene med kapselen.


Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure uttaler: "Tildeling av midler fra NFR er viktig for prosjektet. Midlene gir Photocure finansiell støtte gjennom den første, kritiske fasen av legemiddelutviklingen samt de innledende kliniske studier. NFR sitt BIA program er viktig for innovative prosjekter slik som dette prosjektet. I tillegg til den avgjørende finansielle betydning av støtten, er det med høy grad av tilfredshet vi registrerer at NFRs uavhengige eksperter deler vårt syn på Photocures teknologi."


 
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnostisering av kreft. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har to farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en patentert lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom kliniske studier er målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535
Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

Abonner