Photocure har fått innvilget NOK 4,3 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd

Oslo, 13. februar 2009


Photocure har blitt tildelt NOK 4,3 millioner fordelt over 3 år fra Norges Forskningråds (NFR) program Brukerstyrt innovasjon (BIA). BIA finansierer prosjekter med høy innovasjonsverdi som skal gi verdiskapning både til bedriften og samfunnet. Photocure har mottatt midler til prosjektet "Utvikling av legemiddel og lyskilde til fotodynamisk behandling (PDT) av forstadier til kreft på livmorhalsen".


Photocure ønsker å utvikle en behandling (Cevira) av celleforandringer på livmorhalsen som er forårsaket av vedvarende virus infeksjon (HPV). Alvorlige celleforandringer kan utvikle seg til livmorhalskreft hvis de ikke behandles i tide. Dagens behandling med kirurgi gir økt risiko for uønskede bivirkninger som blødninger, infeksjoner og premature fødsler ved senere svangerskap, som kan unngås ved å bruke PDT. Teknologien har også potensialet til å kunne benyttes ved virus infeksjoner med milde celleforandringer.


BIA midlene vil bli brukt til å utvikle et patentert kombinasjonsprodukt som vil forenkle PDT-prosedyren vesentlig. Forskningsprosjektet vil bygge på eksisterende kunnskap som selskapet har fått gjennom utviklingsarbeidet med Cevira, og etter ferdigstillelse planlegges videre utprøvning i kliniske studier.


Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure uttaler: "Tildeling av midler fra NFR er viktig for Photocure. Midlene gir avgjørende finansiell støtte gjennom en kritisk fase av dette utviklingsprosjektet. NFR sitt BIA program er viktig for at slike innovative prosjekter som har et stort potensial skal lykkes. Det er med tilfredshet vi registrerer at eksterne kompetansemiljøer deler vår tro på fotodynamisk behandling som en fremtidsrettet medisinsk teknologi."


 
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnose av kreft. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har to farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en patentert lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom kliniske studier er målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535
Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

Abonner