Photocure har vunnet patentsak i USA

Oslo, 2. april 2009.


Photocure søkte de amerikanske patentmyndighetene United States Patent Office (USPTO) om forlengelse av et patent for det godkjente produktet Metvixia(TM) i USA i september 2004. Amerikansk lov åpner for søknader om patentforlengelse på grunn av den lange behandlingstiden hos de amerikanske legemiddelmyndighetene, slik det var tilfelle for Metvixia(TM). USPTO avslo Photocures søknad og Photocure anket USPTOs avgjørelse videre til en høyere rett.


Basert på Photocures anke har nå en domstol i Virginia (US Eastern District Court of Virginia) avgjort anken i Photocures favør. I dommeravgjørelsen ble det lagt vekt på at USPTOs tolkning av US loven ikke er korrekt. Saken er nå sendt tilbake til USPTO slik at de kan gjennomføre de nødvendige tiltak for at søknaden om patentforlengelse for Metvixia(TM) blir innvilget.


"Dette er en viktig avgjørelse for Photocure. Rettens avgjørelse styrker Photocures patentbeskyttelse for Metvixia(TM) i USA", sier Kjetil Hestdal administrerende direktør i Photocure.


Photocure har i dag patenter som dekker Metvixia(TM) i USA frem til 2016 og har søkt om patentforlengelse på 871 dager, dvs. ca 29 måneder til 27. juli 2018.


Metvixia(TM) er godkjent for behandling av forstadier til hudkreft (aktinisk keratose) og markedsføres og selges av Galderma i USA sammen med Aktilite® CL 128 lampen.


USPTO har mulighet til å anke saken til en høyere rett (Federal Circuit Court of Appeals).


For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535
Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938


www.photocure.no
 
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft.
 
Photocure har to egenutviklede farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom verdensomspennende studier testes produktene kontinuerlig for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
Photocure®, Metvix® og Aktilite® er registrerte varemerker til Photocure ASA.

Abonner