PhotoCure lisensierer Metvix® til Galderma

Galderma vil markedsføre Metvix® globalt.
PhotoCure ASA, et ledende selskap innen fotodynamisk behandling (PDT), har i dag signert en eksklusiv global lisensieringsavtale med Galderma S.A. for Metvix® PDT, PhotoCure's nye godkjente produkt for behandling av forstadier til hudkreft og hudkreft. Galderma får eksklusiv rett til global markedsføring av både Metvix® kremen og PhotoCure's lyskilder for PDT utenfor Norden. Galderma, som eies av Nestlé og L'Oréal, er det eneste verdensdekkende selskap som kun markedsfører medisinske produkter for behandling av hudsykdommer.

Som en del av avtalen mottar PhotoCure 12 millioner Euro ved signering og ytterligere 18 millioner Euro ved markedsføringsgodkjennelser og lansering av Metvix® i visse områder. PhotoCure vil også motta milepælsbetalinger fra Galderma basert på det globale salget av Metvix® utover 25 millioner Euro per år, samt betaling for produksjon av lyskilde og Metvix®. Uavhengig av oppnådd salg, er PhotoCure garantert betydelige royalty og milepæls betalinger i de første 5 år etter markedsføringsgodkjennelse av Metvix® i USA.
Galderma vil etter noen år overta produksjonsansvaret for Metvix®, mens PhotoCure vil fortsette å motta betaling for produksjonen av det aktive virkestoffet, metyl-aminolevulinate (MAL).


PhotoCure vil fortsatt ha ansvaret for søknader om markedsføringsgodkjennelse i de land (EU, USA, Australia og New Zealand) der søknader for Metvix® allerede er innsendt. Søknad om markedsføringsgodkjennelse til andre land vil bli insendt av Galderma. Metvix® er allerede godkjent for behandling av basalcellekreft (BCC), og forstadier til hudkreft, aktinisk keratose (AK) i 14 europeiske land.


PhotoCure har også, under visse forutsetninger, gitt Galderma retten til å markedsføre Metvix® for behandling av nye indikasjoner. For de indikasjonene hvor PhotoCure og Galderma blir enige om en utviklingsplan, skal Galderma dekke 75% av utviklingskostnadene. I tillegg vil PhotoCure motta royalty og ytterlige milepælsbetalinger hvis Metvix® oppnår markedsføringsgodkjennelse for nye indikasjoner.


"Metvix® er en stor mulighet for Galderma og gir oss en unik sjanse til å ekspandere innen hudlidelser som er av stor interesse for hudleger i hele verden. Galderma planlegger å investere betydelige ressurser i markedsføringen av produktet. Forekomsten av BCC og AK er stadig økende som følge av økt soleksponering og en stadig eldre befolkning", sier Xavier Yon, Galdermas President og CEO.


Professor Vidar Hansson, PhotoCure's adm. dir kommenterer, "Denne avtalen er den viktigste i kommersialiseringen av vårt første produkt, Metvix® PDT. Samarbeidet med Galderma gjør at Metvix® blir tilgjengelig for alle pasienter i hele verden, og setter oss i en bedre posisjon til å bli verdensledende innen fotodynamisk terapi. Vi er meget glad for å samarbeide med Galderma som er det selskapet som er mest fokusert og dedikert til å markedsføre medisinske produkter for hudlidelser."


PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap opprettet i 1993. PhotoCure ASA skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Selskapet utvikler produkter for hudkreft og andre hudsykdommer, innvendig kreft, genterapi og kreft vaksiner. Metvix® og Curelight er utviklet for behandling av basalcelle karsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon). PhotoCure's andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå klinisk i fase III for blærekreftdiagnostikk.


Galderma S.A. er eid av Nestlé og L'Oréal og er et ledende farmasøytisk forskningsbasert selskap som er konsentrerer seg om utvikling og markedsføring av nye resept belagte behandlinger av hudlidelser. Selskapet satser eksklusivt på dermatologi og fokuserer på behandling av lidelser som kviser, rosacea, psoriasis, eksem, soppinfeksjoner i tillegg til livstilsrelaterte sykdommer som hudforandringer forårsaket av sol, håravfall og pigmentforandringer. Galdermas hovedsenter for forskning og utvikling er lokalisert i Sophia-Antipolis i Frankrike og har spesielt stor ekspertise i retinoider (vitamin A). Investeringsbudsjettet innen F&U er det største i verden som utelukkende er relatert til dermatologi. Differin®, som er det første nye topikale retinoider som er lansert i verden på 25 år, ble lansert i 1995 for behandling av akne og er et resultat av Galdermas F&U program. Galderma har 33 heleide datterselskap og er tilstedværende i mer enn 60 land. Selskapets når gjennom sine 1.000 produkt spesialister ut til de aller fleste dermatologer i verden. Selskapets omsetningen vil nå ca. 585 millioner Euro i 2001.PCI Biotech AS er etablert som et datterselskap av PhotoCure ASA for å utvikle og kommersialisere nye transfeksjonsteknologier for forskningsmarkedet, samt produkter innen onkologi og genterapi.


Metvix® PDT er en ny og innovativ hudkreft behandling som kombinerer lokal påføring av krem (Metvix®) med påfølgende aktivering av virkestoffet ved belysning med rødt lys (Curelight). Metvix® PDT dreper kreftceller meget selektivt, uten å skade den omkringliggende normale huden slik at arr og merker unngås. Metvix® er godkjent for ikke melanom hud kreft (basalcelle karsinoma), og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose) i de fleste europeiske land. Videre er søknad om markedsførings tillatelse til behandling i USA, Australia og New Zealand.


Basalcelle karsinom (BCC) er den mest vanlige formen for kreft blant lyshudete mennesker med omtrent 2 millioner tilfeller på verdensbasis årlig. BCC er en hudkreft type som sjeldent sprer seg til andre deler av kroppen, men den kan vokse sakte nedover i dypere lag. Dersom sykdommen ikke blir riktig behandlet innledningsvis, kan den senere bli vanskelig å helbrede. De vanskeligste tilfellene er de som på grunn av størrelse, lokalisering (f. eks. sentralt i ansiktet) eller tidligere behandling kan medføre komplikasjoner eller et dårlig kosmetisk resultat. Tradisjonelt har denne type lesjoner krevd kompliserte kirurgiske inngrep.


Aktinisk keratose (AK), også kalt solar keratose, er den mest vanlige premaligne hud-sykdommen i verden. På verdensbasis er det estimert at det forekommer omkring 20 millioner nye tilfeller av AK hvert år. Fordi en viss andel av AK lesjonene kan utvikle seg til plateepitel karsinom, en aggressiv hudkreft type, er det viktig å behandle AK.

Abonner