PhotoCure sender inn europeisk søknad om markedsføringstillatelse for Metvix®
Søknaden er et resultat av PhotoCure’s forskning over de siste 3-4 årene innen preklinikk, kjemi, farmasi og klinikk, og utviklingen av Metvix® fotodynamisk terapi (PDT). Dokumentasjonen er basert på klinisk erfaring fra nærmere 2000 pasienter som har blitt behandlet med Metvix® PDT. Kliniske studier viser at Metvix® PDT er et effektivt legemiddel på linje med eksisterende behandlingsalternativ, men med et klart bedre kosmetisk resultat.


”Søknaden er en betydelig milepæl for oss og vi er stolte over å ha nådd dette målet innenfor både de tidsrammer og budsjettrammer vi hadde satt oss. Dette er første indikasjonen for Metvix og vil forhåpentligvis kunne følges opp senere med en søknad for behandling av hudkreft, basalcelle karcinom”, sier adm. direktør Vidar Hansson. Han tillegger: ”Det er kun i overkant av tre år siden vi startet utviklingen av vårt Metvix® produkt for både aktinisk keratose og hudkreft, og første patent søknad ble innsendt så sent som i 1995.”

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap etablert i 1993. PhotoCure arbeider med forskning og utvikling av ny terapi og diagnostikk samt tilhørende medisinsk teknisk utstyr basert på proprietær teknologi innen fotodynamisk terapi (PDT). PDT er en to trinns prosess som involverer applikasjon av et lys-sensitivt legemiddel og påfølgende selektiv belysning som aktiverer legemiddelet. Alle selskapets produkter er basert på proprietær teknologi utviklet ved Det Norske Radiumhospital, som er det største komplette kreftforsknings senteret i Nord-Europa. PhotoCure har gjennomført endelige registrerings----studier (fase III) med sine først produkter Metvix® og Curelight i Europa for aktinisk keratose (forstadie til hudkreft), og endelige kliniske registrerings-studier (fase III) for hudkreft (basalcelle karsinom) pågår. Selskapets aksjer er på visse betingelser godkjent for notering på hovedlisten på Oslo Børs.


Oslo, 2. mai 2000.

Abonner