PhotoCure søker europeisk markedsføringstillatelse for Metvix® PDT for behandling av BCC
Denne andre søknaden om markedsføringstillatelse fra PhotoCure ASA, er et resultat av PhotoCure’s pågående utvikling av Metvix® PDT som en effektiv og kosmetisk attraktiv behandlingsmetode. Dette medfører at helsepersonell kan få en ny, effektiv og skånsom metode som kan hjelpe mange pasienter. Søknaden dokumenterer at Metvix® PDT kan benyttes for pasienter med BCC der tradisjonell behandling medfører risiko for komplikasjoner og dårlig kosmetisk resultat (”høy risiko” BCC).


”Denne søknaden er en viktig milepæl for PhotoCure og vi er meget tilfredse med å ha utviklet det første farmasøytiske produktet for denne indikasjonen. Vi føler oss sikre på at Metvix® PDT vil bli et godt behandlingsalternativ for denne pasientgruppen, fordi de i større grad vil unngå avansert og kostbar plastikkirurgi”, sier administrerende direktør, Vidar Hansson.


BCC representerer ca. 80 % av all ikke melanomisk hudkreft. Det er mer enn 1,7 millioner tilfeller av BCC hvert år i Europa, USA og Australia, og hyppigheten av sykdommen øker ca. 5% pr. år. BCC er en lokal langsomt utviklende tumor som oppstår fra celler i nedre del av overhuden. Denne type kreft metastaserer meget sjelden, men dersom svulsten ikke blir behandlet riktig innledningsvis kan den bli vanskelig å helbrede. I tillegg er lokalisasjonen av BCC av betydning for det kliniske forløp. BCC lesjoner som sitter sentralt i ansiktet pleier å være mer aggressive og destruktive, de har større risiko for tilbakefall og er vanskeligere å behandle effektivt. BCC på nese er betraktet som kanskje den vanskeligste lokalisasjon som hyppigere gir tilbakefall. Pasienter som har hatt primær BCC vil i 47% av tilfellene utvikle ny hudkreft innen 3½ år, noe som viser betydningen av hyppig oppfølging av pasienter i denne gruppen.Oslo 16. januar 2001

Abonner