PhotoCure tegner aksjer i Anticancer Therapeutic Inventions AS

Report this content
Oslo, 14 juni 2002.
PhotoCure ASA kunngjør i dag at selskapet har tegnet aksjer tilsvarende 6,6% av aksjene i Anticancer Therapeutic Inventions AS (ATI), et norsk firma som utvikler nye produkter for bekjempelse av kreft basert på radiofarmaka. Investeringen tilsvarer 5 millioner kroner. I tillegg har PhotoCure inngått en avtale med andre aksjonærer, som blant annet gir PhotoCure en opsjon på kjøp av aksjer (til forhåndsbestemt pris per aksje) tilsvarende over 60% av utestående aksjer i firmaet.


ATIs ledende produkt AlpharadinTM er et helt nytt konsept innen radiofarmaka. AlpharadinTM er et ben-metastase-søkende radiofarmaka utviklet for selektiv bestråling av ben-metastaser. Produktet er under utprøving i kliniske fase 1-studier på pasienter med ben-metastaser. Omtrent 80% av pasienter med fremtreden lunge-, prostata- og brystkreft kan utvikle ben-metastaser, og det er derfor stort behov for nye behandlingsmetoder for å sinke utviklingen av svulster og for å lindre smerter i forbindelse med disse metastasene. ATI er etablert av forskere ved Det Norske Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, og selskapets kompetanse, både innen radiofarmaka og innen behandling av ben-metastaser, er internasjonalt anerkjent.


PhotoCures administrerende direktør professor Vidar Hansson sier i en kommentar: “Det er med tilfredshet at vi blir aksjonærer i ATI og dermed tar del i utviklingen av det lovende produktet AlpharadinTM. Dette nye konseptet innen radiofarmaka adresserer et potensielt stort medisinsk behov hos pasienter med fremtreden kreft og representerer en god mulighet for PhotoCure til å styrke sin posisjon innen onkologi. Videre mener vi at vi vil kunne bidra til en vellykket utvikling av teknologien i samarbeid med de ansatte i ATI.


ATIs administrerende direktør Thomas Ramdahl uttaler: "Det er veldig spennende for ATI å få PhotoCure som ny investor i firmaet. Vi ser på dette som en anerkjennelse av teknologien vår og som en mulighet for et videre samarbeid mellom firmaene."

Abonner