Photocures nye fluorescens diagnostikk produkt viser lovende resultater i påvising av forstadier til tykktarmskreft

Interimresultater fra klinisk fase I/II er publisert i siste utgave av Endoscopy.
 
Oslo, 12. februar, 2008 - Photocure annonserer meget lovende interimresultater fra sin fase I/II kliniske studie med fluorescens diagnostikk utviklet for påvising av forstadier til tykktarmskreft.
 


Photocure har videreutviklet sin medisinske teknologi med fluorescens diagnostikk for å kunne forbedre dagens undersøkelse av pasienter med mistanke om tykktarmskreft. Det nye produktet, kalt LumacanTM, er basert på Hexvix(TM) som allerede er godkjent i Europa for undersøkelse av pasienter med blærekreft.


Pasienter med mistanke om tykktarmskreft undersøkes i dag rutinemessig ved hjelp av kikkehullsundersøkelse (kolonoskopi). Hele tarmen undersøkes for å finne kreftsvulster eller forstadier til kreft (polypper), men det er kjent at kolonoskopi identifiserer færre enn 80 % av lesjonene, og at de som overses kan gi opphav til tykktarmskreft.


Photocure har gjennomført en dose-bestemmende klinisk fase I/II studie ved to sykehus i Tyskland med fluorescens diagnostikk av 32 pasienter med mistanke om tykktarmskreft. Pasientene fikk en lokal instillering av den fotosensitive substansen hexaminolevulinat (HAL) før en kolonoskopi ble gjennomført med standard hvitt lys og med blått lys for fluorescens diagnostikk (PDD).  HAL blir raskt akkumulert i de aktive premaligne/maligne polyppene som gir rød fluorescens når det blir belyst med blått lys.


Resultatene fra de første 12 pasientene publiseres nå i siste nummer av tidsskriftet Endoscopy* med Dr Brigitte Mayinger, München-Pasing sykehus, som førsteforfatter. Resultatene viser at 52 av 53 (98 %) premaligne/maligne polypper ble påvist ved bruk av fluorescens diagnostikk med blått lys, mens 38 av 53 (72 %) ble påvist med standard metode med hvitt lys basert på histologiske funn som gullstandard. Det vil si at fluorescens diagnostikk med blått lys forbedrer påvisningen av polypper med 28 % sammenlignet med det som ble sett med hvitt lys.
Ingen systemiske eller lokale bivirkninger relatert til bruken av HAL er rapportert. Alle pasientene i studien var inkludert i slutten av november 2007 og dataene blir nå analysert.


Dr. Mayinger sier i sin konklusjon at bruk av HAL gir en selektiv polypp fluorescens og øker deteksjonsraten hos pasienter med forstadier til tykktarmskreft og tykktarmskreft.


Dr. Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure, uttaler: "Vi er svært fornøyde med at vår teknologi ser ut til å kunne forbedre diagnostikk av tykktarmskreft på linje med det vi har vist for pasienter med blærekreft. Vi ser frem til de endelige resultatene av studien, som vi håper kan bekrefte disse meget lovende resultatene."


Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene hvor kun ca 50% av pasientene er i live 5 år etter diagnose. Dette skyldes at over halvparten av pasientene diagnostiseres med spredning av kreft utenfor tykktarmen. Tykktarmskreft utvikles fra polypper over 10-15 år, og ved å oppdage og fjerne polyppene på et tidlig stadium kan man trolig redusere antall pasienter som dør av tykktarmskreft med over 90 %. Polypper i tykktarmen finnes i ca 30 % av kvinner og menn over 50 år. I EU og USA anbefales det at alle i denne aldersgruppen inngår i et screening program. Det gjennomføres over 10 millioner kolonoskopier i EU og USA årlig.


*Mayinger, B., Neumann, F.. Kastner, C., Degitz, K., Hahn, E.G. and Schwab, D. Early detection of premalignant conditions in the colon by fluorescence endoscopy using local sensitization with hexaminolevulinate. Endoscopy (2008) Vol. 40, Issue 2:106-109.
 
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnostisering av kreft. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har to farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en patentert lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom kliniske studier er målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535
Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

Abonner