Presentasjon 4. kvartal 2009

 

Oslo, 19. februar 2010
 
Vedlagt er presentasjonen av 4. kvartal resultater som blir holdt i Oslo i dag kl 11.30.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker