Presentasjon av Photocures resultater for 4. kvartal 2010

Photocure presenterer selskapets resultater for fjerde kvartal og hele 2010 i dag, på Shippingklubben klokken 12.
Presentasjonen holdes av administrerende direktør Kjetil Hestal og finansdirektør Christian Fekete.
Vennligst finn presentasjonen vedlagt.
For mer informasjon, kontakt:
Administrerende direktør, Kjetil Hestdal
tlf: +47 913 19 535, e-post: kh@photocure.no
Finansdirektør, Christian Fekete
tlf: +47 916 42 938, e-post: cf@photocure.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12