Rapport for 2000* Metvix® PDT. PhotoCure’s globale utviklingsprogram for selskapets første legemiddel, Metvix®, er kommet betydelig lengre de siste 12 månedene som følge av innsendelsen av to europeiske søknader om markeds-førings-tillatelse. Den første søknaden ble sendt i mai 2000 for behandling av aktinisk keratose (AK). Den andre markedsføringssøknaden ble sendt i januar 2001 for ”høyrisiko” basalcelle carcinom (BCC).


* Hexvix® PD. En klinisk fase II studie ble startet i 4. kvartal 2000, for å evaluere Hexvix® PD (fotodiagnose) produktets evne til å påvise blærekreft.


* Fotokjemisk internalisering. PhotoCure har opprettet et nytt datterselskap, PCI Biotech AS, og ansatt en erfaren ledelse i selskapet for en optimal utvikling av potensialet til disse nye teknologiene.

* Børsintroduksjon. PhotoCure ASA ble notert på Oslo Børs’ hovedliste i mai 2000, samtidig som det ble gjennomført en aksjeemisjon som innbrakte NOK 356,5 millioner (før emisjonskostnader).


* Solid finansiell situasjon. Likvide midler utgjorde NOK 399,7 millioner og egenkapitalen var NOK 357,4 millioner pr 31.12.2000. Selskapets drifts-underskudd i 2000 var som budsjettert og beløp seg til NOK 66,8 millioner.

PhotoCure vil i løpet av 2001 nå viktige milepæler som vil være avgjørende for ambisjonene om å skape betydelige verdier basert på selskapets verdens-ledende fotodynamiske teknologiplattform. De viktigste milepælene som PhotoCure forventer å nå i løpet av de neste tolv månedene er:

* Metvix® PDT. PhotoCure forventer å få innvilget første markedsføringstillatelse for Metvix® for behandling av AK. Løpende diskusjoner med de regulatoriske myndighetene i Sverige tyder på at dette vil skje medio 2001. Markedsføringstillatelse for ”høyrisiko” BCC forventes innvilget av svenske myndigheter senere i året. PhotoCure planlegger å søke om markedsføringstillatelser i resten av EU landene i løpet av året.

I land utenfor EU planlegger PhotoCure å sende inn markedsføringssøknader for AK i USA, Australia, New Zealand og Sveits. Søknader for ”høyrisiko” BCC er planlagt innsendt i Australia, New Zealand og Sveits.


* Hexvix® PD. Selskapet forventer å starte kliniske fase III studier for PD av blærekreft i Europa og USA.


* Benzvix®. PhotoCure planlegger å starte klinisk utvikling av Benzvix®, en ny lyssensitiv substans, rettet mot diagnostisering og behandling av kreft i mage- og tarmkanalen.


* PCI Biotech AS planlegger å lansere selskapets første produkt for forskningsmarkedet basert på selskapets unike transfeksjonsteknologi.


Den fullstendige rapporten for 2000 og presentasjon av rapport for 2000 er tilgjengelig på vår hjemmeside http://www.photocure.com og på linkene nedenfor:

http://reports.huginonline.com/808398/86544.pdf

Abonner

Dokumenter og linker