Resultater for 4. kvartal og fullt år 2009

Oslo, 19. februar 2010

 

 

Photocure ASA offentliggjør i dag resultater for fjerde kvartal 2009 og for året 2009. Resultatene vil bli presentert i dag kl 11.30 og overført (webcast) via Photocures hjemmeside www.photocure.no.

 

Høydepunkter fjerde kvartal 2009

(2008 tall i parentes)

 

·         Salget av Metvix®/Aktilite® i september 2009 endrer inntjeningsprofilen og forbedrer kapitalbasen til selskapet.

·         Photocures strategi er å bygge et nisjeorientert farmasøytisk selskap

·         Hexvix® fikk positiv tilbakemelding fra FDA 30. desember 2009

·         Salgsinntekter var 14,6 millioner kroner (33,2) i fjerde kvartal og 98,8 millioner kroner i 2009 (100,9)

·         Resultatet ble -19,1 millioner kroner (-9,2) i fjerde kvartal og 316,6 millioner kroner i 2009
(-59,6)

·         Utbytte på 4 kroner per aksje ble utbetalt i desember 2009

·         Kontantbeholdningen var 403,5 millioner kroner pr 31. desember 2009

 

Nøkkeltall

 

Tall i 000 norske kroner

4 kvartal 2009

4 kvartal 2008

2009

2008

Totale inntekter

14 556

33 190

98 798

102 220

Bruttofortjeneste

12 460

27 277

83 329

83 147

Forsknings- og utviklingskostnader

- 27 289

- 25 505

- 79 492

- 78 341

Salgs- og markedsføringskostnader

- 8 012

- 12 559

- 41 640

- 45 916

Driftsresultat (EBIT)

- 29 918

- 14 469

- 59 943

- 62 539

Totalresultat

- 19 105

-9 246

316 574

- 59 562

Årsresultat pr aksje, utvannet (NOK)

- 1,01

- 0,42

14,15

- 2,70

 

Se vedlagte rapport for ytterligere informasjon.

 

Om Photocure:

Photocure er et norsk farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs (OSE: PHO). Selskapet utvikler og selger farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft og utvalgte dermatologiske indikasjoner.

 

Photocure sin kommersielle aktivitet inkluderer egen markedsføring og salg i utvalgte markeder så vel som utlisensiering til ledende farmasøytiske selskaper på en regional eller global basis før fase III.

 

Photocure har ett patentbeskyttet farmasøytisk produkt på markedet; Hexvix® for påvisning av blærekreft. Hexvix er godkjent i EU og i USA. I tillegg har selskapet utviklet en patentbeskyttet lyskilde som benyttes i kombinasjon med sin Visonac(TM)- krem. Photocure tester kontinuerlig sine produkter for nye indikasjoner i globale studier, med et mål om å utvikle en portefølje av produkter basert på selskapets Photocure Technology(TM) plattform.

 

For mer informasjon om Photocure, se vår nettside www.photocure.no.

 

Photocure®, Photocure logoen og Hexvix® er registrerte varemerker til Photocure ASA.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker