Resultatrapport 1. kvartal 2007

Oslo, 25. april 2007


Photocure ASA (Oslo Børs: PHO) legger i dag frem resultatene for første kvartal 2007. Hovedpunkter fra rapporten er:


  • Salgsinntektene utgjorde 19,9 millioner kroner (13,3), en økning på 43 %.
  • Markeds- og salgsavdelingen er betydelig styrket.
  • Ordinært resultat utgjorde -17,8 millioner kroner (43,0).
  • Likvide midler utgjorde 316,8 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.
  • Metvix ble anbefalt som primær behandling av aktinisk keratose i internasjonale retningslinjer.
  • To fase III-studier er avsluttet med godt resultat.
  • En fase II-studie for behandling av moderate til alvorlige kviser er startet opp i USA.
  • De første dataene fra en fase I/II-studie vedrørende diagnostikk av tykktarmkreft er presentert.
  • Søkt to nye patenter for en kombinasjon av PCI-teknologi og siRNA/PNA.


Administrerende direktør i Photocure, dr. Kjetil Hestdal, kommenterer resultatene: "Vi er fornøyd med det økende salget av Metvix og Hexvix, og vil ytterligere styrke vår salgsinnsats for å ta ut det fulle potensialet av våre innovative produkter."


For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938
 
www.photocure.com
Telefon: +47 22 06 22 10
 
Photocure ASA er et norsk legemiddelfirma registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnose av forskjellige typer kreft og forstadier til kreft. Produktene er basert på egenutviklet fotodynamisk teknologi.
 
Photocure har tre produkter på markedet: Metvix® krem kombinert med lyskilden Aktilite® for fotodynamisk behandling av hudkreft og forstadier til hudkreft, og Hexvix® for påvisning av blærekreft. I tillegg har selskapet flere nye produkter under utvikling.