Resultatrapport 3. kvartal 2007

Oslo, 26. oktober 2007


Photocure ASA (Oslo Børs: PHO) legger i dag frem resultatene for tredje kvartal 2007. Hovedpunkter fra rapporten er:


  • Salgsinntektene utgjorde 15,6 millioner kroner (14,6), en økning på 7 %.
  • Salgsinntektene hittil i år utgjorde 51,7 millioner kroner (39,5), en økning på 31 %
  • FoU prosjektene går som planlagt. FoU kostnader utgjorde 28,7 millioner kroner (18,8).
  • Ordinært resultat utgjorde -23,6 millioner kroner (-11,8).
  • Likvide midler utgjorde 271,7 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.


Administrerende direktør i Photocure, dr. Kjetil Hestdal, kommenterer resultatene: "Alle kliniske utviklingsprogrammer går som planlagt. Vårt salg av Metvix utenfor Norden er imidlertid ikke tilfredsstillende i tredje kvartal og vi vil gjennomføre tiltak for å bedre dette."


For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938
 
www.photocure.com
Telefon: +47 22 06 22 10
 
Photocure ASA er et norsk legemiddelfirma registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnose av forskjellige typer kreft og forstadier til kreft. Produktene er basert på egenutviklet fotodynamisk teknologi.
 
Photocure® har tre produkter på markedet: Metvix® krem kombinert med lyskilden Aktilite® for fotodynamisk behandling av hudkreft og forstadier til hudkreft, og Hexvix® for påvisning av blærekreft. I tillegg har selskapet flere nye produkter under utvikling.