To fase III-studier med Metvix® PDT/Aktilite® avsluttet

Oslo, 14. februar 2007


Photocure kunngjør i dag at selskapet har avsluttet to multisenter fase III-studier, utført ved ledende kliniske sentre i EU og USA. I begge studiene ble Photocures Aktilite-lampe brukt for å sammenlikne Metvix PDT med placebo. Studiene ble gjort som en del av prosessen med å få Aktilite godkjent sammen med Metvix i USA (varemerket i USA er Metvixia(TM)).


Studiene ble utført ved 12 sentre i USA og 8 sentre i Tyskland. De inkluderte 96 og 115 pasienter med 4-10 lesjoner av typen aktinisk keratose i ansiktet eller på issen. Metvix-krem eller placebo-krem ble påført tre timer før lesjonene ble belyst med Aktilite. Alle pasientene fikk to behandlinger med én ukes mellomrom, og ble deretter fulgt i tre måneder.  


Begge studiene viste signifikant bedre respons hos pasientene som ble behandlet med Metvix enn hos placbo-gruppen. Resultatene svarer dermed til de svært gode resultatene man har sett i tidligere studier hvor Mevix er brukt sammen med Photocures første lampe Curelight.


Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure kommenterer: "Disse studiene vil danne basisen for søknaden for godkjennelse av Aktilite i USA. Begge studiene er  konkluderende og bekreftende, og vi har et solid vitenskapelig grunnlag for søknaden vår."


Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnostisering av visse typer kreft. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har for tiden to farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en lyskilde, Aktilite(TM)-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom kliniske studier testes produktene for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle flere nye produkter og teknologier.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Finansdirektør Christian Fekete
Mobil: +47 916 42 938
Telefon: +47 22 06 22 10

Abonner