Utøvelse av aksjeopsjoner

Oslo, 24. august 2007


Basert på tidligere tildelte ansatte opsjoner, har ansatte i Photocure nå utøvet tegningsretter og tegnet aksjer i selskapet. Styret har derfor besluttet å forhøye selskapets aksjekapital med kr 10.316,00 ved utstedelse av 20.632 aksjer hver pålydende kr 0,50. Kapitalforhøyelsen gjennomføres på basis av fullmakt til styret vedtatt av selskapets generalforsamling 25. april 2007.


Selskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:


"Selskapets aksjekapital er kr 11.046.650,50 fordelt på 22.093.301 aksjer à kr  0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har to produkter som er godkjent for salg og markedsføring: Metvix®, som er utviklet for behandling av hudkreft (basalcellekarsinom) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose), og Hexvix®, som er utviklet for påvisning av blærekreft. Begge produktene er basert på den samme fotodynamiske teknologien, som kombinerer et fotosensibiliserende legemiddel med en lyskilde som aktiverer de lyssensitive stoffene legemiddelet. Photocure er i gang med å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Photocure ASA v/
Kjetil Hestdal (kh@photocure.no), Mobil: +47 913 19 535 eller
Christian Fekete (cf@photocure.no), Mobil: +47 916 42 938

Abonner