Utviklingen går som planlagt


Den verdensomfattende utviklingen av Metvix® og Curelight for behandling av forstadier til hudkreft (aktinisk keratose, AK) og for hudkreft (basalcelle karsinom, BCC) går som planlagt.

Søknad om markedsføringsgodkjennelse for Metvix® for behandling av AK er til behandling hos svenske myndigheter. Første tilbakemelding fra svenske myndigheter er ventet i november 2000. Pasientrekrutteringen i to klinisk fase III studier for AK i Australia og USA er fullført og dataene fra disse studiene vil bli analysert tre måneder etter siste behandling. To nye fase III studier med Metvix® fotodynamisk terapi (PDT) for primær BCC er igangsatt i Australia og USA og en klinisk studie for ”høy risiko” BCC er også startet i Australia. Det er også initiert en klinisk fase III studie med Metvix® for squamous cell karsinoma in situ (hudkreft). Kliniske resultater fra studier med Metvix® PDT har vært presentert på flere internasjonale vitenskapelige konferanser. Det kliniske programmet for Hexvix™ er igangsatt med oppstart av en klinisk fase II studie for blære kreft diagnostikk.

Totale driftskostnader beløp seg til NOK 51,6 millioner for de første 9 månedene i 2000 og dette er i henhold til budsjett. Likvide midler utgjorde NOK 405,6 millioner per 30. september 2000.


PhotoCure’s fullstendige rapport for 3. kvartal 2000 er tilgjengelig på www.photocure.com og på linken nedenfor.

Abonner

Dokumenter og linker