Kollektivtrafikleverandøren Pilotfish Networks AB kjøper opp Appello Technologies AB

Pilotfish øker sitt fokus på å tilfredsstille kundenes behov for nye, moderne applikasjoner for å effektivisere buss- og togselskaper. Göteborg-baserte Pilotfish kjøper nå opp 100 % av aksjene i Göteborg-baserte Appello, som i samarbeid med Pilotfish spesialiserer seg på moderne applikasjoner og brukervennlige grensesnitt for bussoperatørers virksomheter.

Pilotfish leverer både en standardisert kommunikasjonsplattform og flere tjenester som på ulike måter forbedrer produktiviteten innen kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken i Norden og Europa gjennomgår akkurat nå en rask endring med store utfordringer i form av økt konkurranse, ny teknologi, el-kjøretøyer og nye informasjonsteknologier. Skybaserte apper, standardiserte plattformer og effektivt oppkoblede kjøretøyer er viktige verktøyer for å møte de raske endringene som nå skjer innen kollektivtrafikken.

Tomas Gabinus, adm. dir. hos Pilotfish, sier: «Appello har et herlig team som, med sine kunnskaper innen apputvikling samt kart- og navigasjonstjenester som benyttes av millioner av sluttbrukere, kompletterer Pilotfish’ nåværende team på en klokkeren måte». Tomas fortsetter med å si: «Vi vil også fortsette å utvikle Appellos navigasjonstjenste, Wisepilot, som leveres internasjonalt til ulike telekomoperatører». Lars Szakaly, adm. dir. hos Appello, sier: «Vi som nå kommer fra Appello ser frem til å jobbe i Pilotfish og fortsette reisen vår sammen innen navigasjonstjenester og som moderne applikasjonsleverandør til kollektivtraffiken.» 

For mer informasjon:

Tomas Gabinus, adm. dir. Pilotfish Networks AB. Tlf.: +46 (0)31 3396674.

E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se 

Pilotfish’ formål er å forbedre konkurranseevnen til buss- og togselskaper innen kollektivtrafikken. Pilotfish’ metode er strukturert digitalisering som baserer seg på en åpen kommunikasjonsplattform som kan utfylles med ulike brukervennlige applikasjoner for bruk ved gjennomføring av strategier for kontinuerlige forbedringer. Pilotfish’ tilbud baserer seg på standarder og arkitekturer som forvaltes av den europeiske standardiseringsorganisasjonen ITxPT.

Tags:

Om oss

Pilotfish er et svært innovativt, grønt og raskt voksende selskap fra Sverige som fokuserer på å forbedre kollektivtransporten. Selskapet ligger i front av overgangen fra proprietære leverandør-låste systemer til et økosystem der standardiserte grensesnitt og modulære applikasjons-leverandører er normen. Pilotfishtilbudet består av en åpen skybasert kjøretøykommunikasjons-plattform og flåtehåndterings-applikasjoner. Teknologien er basert på standarder og IT-arkitektur fra organisasjonen ITxPT (Information Technology for Public Transport) og integrerer både standard og eldre ikke-standard-system. Pilotfish visjon er å forbedre kollektivtrafikken slik at den blir den foretrukne måten å reise på.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker