Nye salgsrekorder for Pilotfish

Report this content

2018 ble det beste året i Pilotfish’ historie da bedriften økte sin omsetning med 20 % og installerte sine systemer i ytterligere 3 500 kjøretøy. I løpet de to første månedene i 2019 økte takten:  Siden årets start har Pilotfish inngått avtaler om ytterligere drøyt 2 500 kjøretøy i Sverige og Europa.

– Innledningen på året er sterkere enn vi hadde forventet, og vi har ennå ikke rukket å dra nytte av vårt partnerskap med Voith. De har globale salgskanaler og en verdensomspennende serviceorganisasjon som vi nå kan tilby sammen med våre produkter. Voith har 19 000 ansatte, servicepersonale og egne kontorer i over 60 land. Det er en enorm fordel for oss og en trygghet for kunden, konstaterer Pilotfish’ adm.dir. Tomas Gabinus

Pilotfish, som i løpet av et par års tid har mer enn fordoblet både omsetningen og antallet ansatte, fortsetter å vokse og søker stadig kompetent personale.

– Vi regner med å ansette minst 10–15 personer det kommende året, både utviklere, prosjektledere og administrativt personale, sier Tomas Gabinus som er adm.dir. for Pilotfish.

En viktig årsak til den raske utviklingen er den revolusjonen av Internet of Things-løsninger som har funnet sted i industrien de seneste årene. Det har resultert i nye standardiserte og pålitelige komponenter som man kan bruke i kollektivtrafikken samt en lavere pris på disse. Det har i sin tur ført til at kollektivtrafikken digitaliseres i stadig raskere takt. Man anslår at verdien på markedet for intelligente transportsystemer (ITS) for busser og trikker i Europa kommer til å vokse med 7,2 % årlig, fra 1,35 milliarder euro i 2015 til 1,91 milliarder euro i 2020, ifølge en rapport fra Bergh Insight.

– Vi er allerede nå en av Europas ledende leverandører av IT-systemer for kollektivtrafikk ettersom vi har applikasjoner om bord i mer enn 10 000 busser, tog og trikker og har noen av Europas største bussoperatører som kunder. Vi øker våre markedsandeler på et allerede raskt voksende marked, forklarer Tomas Gabinus.

– Jeg anser det som mitt oppdrag å støtte Pilotfish med å vokse på ITS-markedet for kollektivtrafikk og posisjonere Pilotfish i det nye, oppkoblede økosystemet som vokser frem basert på ITxPT, sier Benedikt Hofmann, CTO i Voith Digital Ventures.

For mer informasjon, kontakt:

Tomas Gabinus, adm.dir. Pilotfish Networks AB. Telefon: +46 31 339 66 74

E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se

Om Pilotfish:

Pilotfish tilbyr en åpen kjøretøykommunikasjonsplattform og Fleet Management-applikasjoner til kollektivtrafikkunder. Pilotfish-teknologien bygger på standarder og IT-arkitektur fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen ITxPT.                                     

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

– Innledningen på året er sterkere enn vi hadde forventet, og vi har ennå ikke rukket å dra nytte av vårt partnerskap med Voith. De har globale salgskanaler og en verdensomspennende serviceorganisasjon som vi nå kan tilby sammen med våre produkter.
Tomas Gabinus, adm.dir. Pilotfish Networks AB