Pilotfish Levererer Gateways til Trikker i Oslo

Ruter AS, som administrerer kollektivtrafikken i Oslo, oppdaterer systemet for passasjertelling på 36 trikker, med opsjon på ytterligere 36. I den forbindelse leverer det Gøteborg-baserte selskapet Pilotfish "Vehicle Gateways" som kobler sammen automatiserte systemer for telling av passasjerer med internett og GPS posisjon.

"Vi er glade for at Ruter valgte å legge til den relativt begrensede investeringen av Vehicle Gateways i systemet for telling av passasjerer. Pilotfish Gateway åpner for store besparelser ved å unngå kostnadene for individuelle kommunikasjonsenheter for hvert system. Det gir også tilgang til et raskt voksende økosystem av applikasjoner i EU standarden ITxPT" sier Pilotfish-direktør Tomas Gabinus.

Det nåværende systemet for telling av passasjerer på noen av trikkene er utdatert og må byttes ut. Hovedgrunnen til oppgraderingen er å kunne få bedre passasjerstatistikk. Det nye tellesystemet har, i tillegg til at det er mer pålitelig, muligheten til å telle barn (kortere enn 1 meter) og til å skille på antall på- og avstigninger i hver dør.

Statistikken vil bli brukt til trafikkplanlegging, ved å vurdere antall passasjerer per stasjon fordelt over dagen. Som et eksempel kan noen plattformer utvides for å matche et sterkt press av passasjerer.

Leveransen er en del av en rammeavtale med Ruter. Pilotfish ble utvalgt blant 12 leverandører som deltok i anskaffelsen, hvor de ble vurdert på tre ulike områder; kvalitet, service og leveranse samt pris. "Det gjør meg glad og stolt å se at vi fikk høyeste karakter, 10 av 10, i alle tre områder. Det er en viktig anerkjennelse i vårt arbeid med å tilby en åpen, pålitelig og standardisert IT-arkitektur for å utvikle og forbedre kollektivtrafikken i Europa" sier Tomas Gabinus.

IT-arkitekturen knyttet til Pilotfish Gateway er sertifisert i henhold til EU standarden ITxPT (Information Technology for Public Transport), som muliggjør samkjøring mellom systemer og enheter fra ulike leverandører. Dette åpner markedet for direkte kjøp fra ulike leverandører, øker konkurransen samt nivået av innovasjon og utvikling.

"Standarder på elektroniske forbruksvarer i bilbransjen frigjør kjøperen fra avhengighet av selgeren, og man trenger ikke å finne opp hjulet på nytt. Vi kan dra nytte av kostnadsfordelene ved masseproduksjon" sier Tomas Gabinus. Han fortsetter; "Enkelt sagt, ITxPT-standarden kan sammenlignes med Bluetooth, som muliggjør kompatibiliteten mellom ulike enheter".

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tomas Gabinus, administrerende direktør Pilotfish Networks AB. Tlf: +46 31 339 66 74, E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se

Pilotfish Networks oppdrag er å øke produktiviteten og attraktiviteten for jernbane, trikk og buss transport gjennom strukturert digitalisering. Tilbudet er basert på en åpen standardisert plattform for kjøretøykommunikasjon med brukervennlige applikasjoner og støtte for kontinuerlige prosessforbedringer. Pilotfish-teknologien er basert på standarder og IT-arkitektur fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen ITxPT.

Tags:

Om oss

Pilotfish er et svært innovativt, grønt og raskt voksende selskap fra Sverige som fokuserer på å forbedre kollektivtransporten. Selskapet ligger i front av overgangen fra proprietære leverandør-låste systemer til et økosystem der standardiserte grensesnitt og modulære applikasjons-leverandører er normen. Pilotfishtilbudet består av en åpen skybasert kjøretøykommunikasjons-plattform og flåtehåndterings-applikasjoner. Teknologien er basert på standarder og IT-arkitektur fra organisasjonen ITxPT (Information Technology for Public Transport) og integrerer både standard og eldre ikke-standard-system. Pilotfish visjon er å forbedre kollektivtrafikken slik at den blir den foretrukne måten å reise på.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det gjør meg glad og stolt å se at vi fikk høyeste karakter, 10 av 10, i alle tre områder. Det er en viktig anerkjennelse i vårt arbeid med å tilby en åpen, pålitelig og standardisert IT-arkitektur for å utvikle og forbedre kollektivtrafikken i Europa.
Tomas Gabinus, administrerende direktør Pilotfish Networks