• news.cision.com/
  • poLight/
  • Oslo Børs - poLight ASA - Nytt selskap til notering / New security will be listed 01.10.2018

Oslo Børs - poLight ASA - Nytt selskap til notering / New security will be listed 01.10.2018

Report this content

Det vises til tidligere meldinger fra selskapet vedrørende notering av poLight ASA på Oslo Børs.

poLight ASA er klassifisert som " «45202030 - Technology Hardware, Storage & Peripherals" i GICS (Global Industry Classification Standard)(ikke endelig)

Reference is made to earlier announcements from the company related to listing of poLight ASA on Oslo Børs.

poLight ASA) is classified as " «45202030 - Technology Hardware, Storage & Peripherals" in GICS (Global Industry Classification Standard)(not final)

Nytt selskap til notering / New security will be listed 01.10.2018:

Navn / Name: poLight ASA Ticker: PLT Instrument ID: 1304302 ISIN: NO0010341712 Segment: OBNW MIC kode: XOSL Instrument Type: Share (SH) Hjemstat / Country of register: NO - NORWAY Handelsvaluta / Trading Currency: NOK Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 150 Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000 - ADNT larger than 9000 Pålydende / Face value: NOK 0,20 Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 8 022 81

Abonner