Norge på nettbanktoppen

Sammenliknet med våre naboland er nordmenn de mest positive til å motta regninger via nettbank. Nordlendingene er de aller ivrigste til å bruke digitale løsninger. 

Nordmenn mottar stadig færre papirregninger. I februar 2010 gikk 52 prosent av regningene per brev, I november/desember 2012 hadde tallet sunket til 31.

I Norge går nå 34 prosent av regningene direkte inn i nettbanken. Dette gjør at nordmenn nå er i front når det gjelder å motta regninger i nettbank. Det samme er vi når spørsmålet er hva vi foretrekker i fremtiden.

Det viser en spørreundersøkelse IT-selskapet Itella har gjennomført i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Russland og Australia.

I stor grad blir overgangen til elektroniske regninger hilst velkommen. Bare 14 prosent av nordmenn er såkalte ”post-lojalister” som fortsatt ønsker å motta regninger på papir. De som fortsatt sverger til regninger på papir ønsker å fortsette fordi de oppfatter det som pålitelig og håndgripelig. 

Kanskje noe overraskende er de yngste aldersgruppene de mest papirlojale. Undersøkelsen viser at respondentene under 25 år er mer positive til å motta regninger i posten enn de over 65 år. Kjønn og antall regninger du mottar, har lite å si for hvor mye du lar deg begeistre av elektroniske løsninger.

Folk i Nord-Norge er mer positive til å motta regningene sine digitalt enn i resten av landet.  I andre enden av skalaen er innbyggerne i Hedmark og Oppland. De ønsker i større grad å beholde papirregningene. Her finner vi også de minst aktive nettbankbrukere per i dag. 

Hovedgrunnen til at vi er så begeistret for elektroniske regninger er at det er enkelt, ifølge undersøkelsen. I tillegg er vi opptatt av å spare penger ved å unngå ekstra avgifter.

– Nordmenns positive holdninger til digitale løsninger kan forklares med at vi generelt sett er åpne for å prøve nye digitale kanaler og tjenester. Vi skal heller ikke glemme at vi har relativt enkel tilgang på slike tjenester i Norge, sier Per Olov Sjøgren, administrerende direktør i Itella Norge.

Utsagn som nordmenn kjenner seg mest igjen i:

 • Nettbank sparer miljøet (79 prosent enig)
 • Elektroniske regninger er like pålitelig som papir (71 prosent)
 • Jeg vil bytte til elektronisk betaling hvis det innføres gebyr for regninger sendt på papir (70 prosent)
 • Elektroniske regninger er enklere å betale enn regninger på papir(58 prosent)

Våre viktigste forventninger til elektroniske regninger:

 • Informasjonssikkerhet anses som veldig viktig hos 76 prosent av de spurte
 • Assistanse ved problemer med tjenesten (71 prosent)
 • Brukervennlig tjeneste (70 prosent)
 • Mulighet for tilleggsinformasjon hvis man åpner regningen (70 prosent)
 • Velkjent og pålitelig leverandør (70 prosent)

Fakta fra undersøkelsen:

 • Nordmenn betaler i gjennomsnitt 9 regninger i måneden
 • Nesten alle betalingene skjer elektronisk
 • 69 prosent av regningene vi mottar er i elektronisk format.
 • Strømregningen, forsikringene og andre vanlige utgifter er regningene vi helst betaler digitalt.


Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av Itella Business Insight i november og desember 2012 og besto av 1000 respondenter fra hvert land (783 i Finland). Respondentene var et representativt utvalg innbyggere som betaler regninger. Målet med undersøkelsen var å finne ut hvor langt landene har kommet i digitalisering av forbrukerfakturering.

For mer informasjon:
Per Olov Sjøgren
Administrerende direktør
Itella Information
+47 90 84 83 40
per.sjogren@itella.com

Itella Information tilbyr økonomisk prosessinnovasjon og løsninger for kontantstrømautomatisering for å øke kundenes lønnsomhet og fleksibilitet. Tjenestene dekker alle sider av økonomistyring: fra bestilling til betaling, fra salg til håndtering av inngående kontantstrøm - hele spekteret av regnskaps- og lønnstjenester. Stordriftsfordeler, automatiserte prosesser og lang erfaring gjør at vi kan håndtere våre kunders økonomiske prosesser på en effektiv, profesjonell og fleksibel måte.

Itella Information opererer i elleve europeiske land og sysselsetter om lag 2200 medarbeidere. Selskapet hadde en omsetning på 270 millioner euro i 2012. Konsernet Itella Information er en del av Itella Group.

Dokumenter og linker