Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. Sammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte som betjener kunder under varemerket Preem. For 2019 var Preems omsetning 96 milliarder.

Abonner