Økt innblanding av biodrivstoff en offensiv satsing fra regjeringen

Report this content

«Ved å øke innblandingen av biodrivstoff i diesel til 24,5% fra nyttår tar regjeringen et offensivt grep i klimapolitikken», det sier adm.dir.Ketil Thorsen i Preem Norge.  I vedtaket fra regjeringen ligger det også et krav om at 9 % av innblandet bio skal være avansert biodrivstoff.

«Kravet om 9 % avansert bio er i tråd med ønsket fra flere av drivstoffleverandørene, og bidrar sterkt til å redusere bruken av palmeolje i biodrivstoff. På den måten sikrer regjeringen at Norge går i front i kampen mot avskoging», sier Ketil Thorsen.

«Fra årsskiftet øker altså kravet om bioinnblanding fra 23,1% til 24,5%. Dette viser en klar forpliktelse fra regjeringen om en langsiktig satsing på biodrivstoff gjennom en skrittvis opptrapping. Dette gjør det mer forutsigbart for de selskapene – deriblant Preem – som har investert betydelige beløp i fremtidig produksjon av biodrivstoff», sier Ketil Thorsen, som understreker at «bruken av bioinnblanding i diesel er en effektiv og rask måte å få ned utslippene av CO2 fra transportsektoren, og på den måten innfri Norges forpliktelser om utslippsreduksjoner også fra denne sektoren.»
 

Kontakt

Ketil Thorsen, Daglig leder/CEO
(+46) 72 450 17 91, ketil.thorsen@preem.se

Preems pressjour
(+46) 70 450 10 01, press@preem.se

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn 80 prosent av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 570 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. For 2019 var Preems omsetning 96 milliarder.