Preem innleder samarbeid for mer fornybart drivstoff

Som et ledd i å fremstille bærekraftige råvarer for utvikling av mer miljøvennlig drivstoff, har Preem innledet samarbeid med finske Fortum og Valmet. Med dette samarbeidet vil Preem oppgradere fremstillingen av pyrolyseolje som brukes i produksjon av fornybart drivstoff.Samarbeidet med det finske energiselskapet Fortum og masseindustriselskapet Valmet består av forskning og utvikling av pyrolyseolje som Fortum og Valmet utvikler innenfor et finsk forskningsprogram. Pyrolyseolje brukes i utviklingen av fornybart drivstoff.

- For å klare det nasjonale målet i Norge om å kutte klimautslipp med 40 prosent innen 2030 og der transportsektoren er et av satsingsområdene er det nødvendig med en rekke tiltak. I dag finnes det ikke noe biodrivstoff som alene kan løse denne utfordringen. Derfor er det viktig å satse på ulike biodrivstoffer og der pyrolyseolje er et alternativ, sier Mattias Backmark, ansvarlig for forretningsutvikling i Preem.

Samarbeidet med Fortum og Valmet er en del av Preems mål om å produsere 3 000 000 kbm fornybart drivstoff innen 2030 ved raffineriene i Lysekil og Gøteborg.

I løpet av 2016 ble det solgt cirka 4,2 milliarder liter drivstoff totalt i Norge og der om lag 10 prosent av det dette var biodrivstoff. Cirka 1 prosent av alt biodrivstoff produseres i Norge mens resten blir importert fra andre land.

Pyrolyse er en prosess der materialer raskt varmes opp til en høy temperatur slik at det faste materialet fordamper og kan kondenseres til en flytende veske. Gjennom pyrolyse kan grener, røtter, topper og sagflis bli konvertert til en olje som senere kan raffineres til fornybar bensin og diesel.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Ketil Thorsen, daglig leder Preem Norge, +46 72 450 17 91.
Niclas Brantingson, pressesjef Preem AB, +46 70 362 03 99.

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk i Sverige. Preems produkter er tilgjengelig på ca.150 stasjoner i Norge- i første rekke gjennom YX kjeden.  Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2017 hadde Preem en omsetning på 69 milliarder SEK. 

Tags:

Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 570 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1300 ansatte, hvorav 900 arbeidet ved raffineriene. Sammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte som betjener kunder under varemerket Preem. For 2015 var Preems omsetning 66 milliarder.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker