Preem introduserer bærekraftig fornybar diesel i Norge

Sveriges største drivstoffselskap, Preem, etablerer seg nå i Norge med et drivstoff som har en høy andel fornybart innhold. Preems inntreden i det norske markedet kommer midt i debatten om hvilke typer biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene. Preems biobrensel inneholder verken palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (PFAD) og oppfyller bærekraftskriteriene.

Siden 2010 har Preem solgt en bærekraftig HVO diesel, Preem Evolution Diesel, i det svenske markedet både for tunge kjøretøy og privatbilister. HVO diesel inneholder en fleksibel andel fornybare råvarer, hovedsakelig laget av rester fra den svenske papirmasseindustrien, såkalt råtallolje, samt slakteavfall. Siden 2010 har Preem Evolution Diesel redusert utslippene av karbondioksid fra transportsektoren med om lag 2 millioner tonn i Sverige.

Preems norske kunder vil i første omgang bli tilbudt Preem Evolution Diesel, en diesel basert på ca. 10 prosent fornybare råvarer som i hovedsak består av råtallolje, et restprodukt fra Svensk skogsindustri. Dette er en type drivstoff som passer til alle dieselbiler. Preem tilbyr også en diesel basert på 100 prosent fornybar råvare for kjøretøy tilpasset 100 prosent HVO, HVO Diesel 100. Bærekraften i ingrediensene som blir brukt vurderes nøye, og det betyr at Preem ikke tar i bruk palmeolje eller PFAD i noen av disse dieseltypene.

– Preems visjon er å være et selskap som tar lederskap i det grønne skiftet og i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av å utvikle drivstoff basert på fornybare råvarer og ser at overgangen gir betydelig effekt på reduksjonen av CO2 fra transportsektoren. Vi velger kun bærekraftige råvarer og bruker ikke palmeolje eller PFAD i vår HVO. Vi er stolte av å kunne presentere våre produkter også i Norge, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Preem planlegger i første omgang å samarbeide med norske distributører. For en rekke av Preems svenske kunder som kjører internasjonal transport, er Norge et viktig marked.

For mer informasjon, kontakt:
Helene Samuelsson, Kommunikasjonssjef Preem AB, mobil: +46 704501222
Ketil Thorsen, Business Development Norge, Preem AB, mobil: +47 92202008

Tags:

Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 570 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1300 ansatte, hvorav 900 arbeidet ved raffineriene. Sammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte som betjener kunder under varemerket Preem. For 2015 var Preems omsetning 66 milliarder.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Preems visjon er å være et selskap som tar lederskap i det grønne skiftet og i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av å utvikle drivstoff basert på fornybare råvarer og ser at overgangen gir betydelig effekt på reduksjonen av CO2 fra transportsektoren. Vi velger kun bærekraftige råvarer og bruker ikke palmeolje eller PFAD i vår HVO. Vi er stolte av å kunne presentere våre produkter også i Norge.
Petter Holland, administrerende direktør i Preem