Preem vurderer karbonfangst fra Lysekil raffineriet

Report this content

Preem starter nå en CLIMIT-støttet idéstudie for karbonfangst (CCS) på selskapets raffineri i Lysekil. Formålet er å utrede mulighetene for å bygge et demonstrasjonsanlegg ved raffineriet i Lysekil for å fange CO2 og dermed redusere klimagasser. Idéstudien skal gjennomføres våren 2018.Ambisjonen er et fullskala CCS-fangstanlegg som skal frakte den flytende CO2en med båt til det planlagte CCS knutepunktet på den norske vestkysten for permanent lagring i en formasjon under havbunnen 50 km vest for Bergen.

- Visjonen på sikt er utbygging av et fullskala CCS-fangstanlegg som radikalt reduserer raffineriets klimagasser. Vi ønsker å være ledende i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og da må vi ta ansvar for å redusere vår virksomhets klimautslipp. Å redusere klimagassutslipp via CCS teknologi er et viktig steg i nå svenske og globale klimamål, sier Mattias Backmark som er ansvarlig for forretningsutvikling i Preem.

Idéstudien finansieres av Gassnova sitt forsknings- og utviklingsprogram CLIMIT og ledes av det norske forskningsinstituttet Sintef med Preem og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg som medlemmer av prosjektet for studien i Lysekil

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mattias Backmark, ansvarlig for forretningsutvikling i Preem, +46 73 633 61 80
Niclas Brantingson, pressesjef Preem, +46 70 362 03 99

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk i Sverige. Preems produkter er tilgjengelig på ca.150 stasjoner i Norge- i første rekke gjennom YX kjeden.  Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker