Stein Ivar Bye – ny COO i Preem

Preem rekrutterer Sten Ivar Bye som ny Chief Operating Officer, COO.  Han vil være ansvarlig for Preems fire forretningsområder; Vareforsyning, Raffinering, Marked/salg og Bærekraftig Utvikling (inkludert helse, miljø og sikkerhet) og forretningsseksjon Business Development.Stein Ivar Bye har 25 års erfaring fra energibransjen og kommer sist fra Exxon Mobil der han har vært ansvarlig for forretningsutvikling og strategi for nye markeder i Europa, Midt Østen og Asia. Stein Ivar Bye er den andre nordmannen i Preem sin konsernledelse og kommer til å rapportere til administrerende direktør Petter Holland.

- Ansettelsen av Stein Ivar Bye som ny COO gjør at vi forsterker vårt operative fokus og bidrar til at vi styrker vår stilling som en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn, sier administrerende direktør Petter Holland i Preem.

- Preem er godt posisjonert som en sterk og viktig aktør i omstillingen mot et bærekraftig samfunn med nye løsninger. Jeg er derfor både stolt og glad over å begynne i Preem og håper at min erfaring i kombinasjon med den interne kompetansen som finnes i Preem kan bidra til at vi skaper en spennende fremtid, sier Stein Ivar Bye.

Stein Ivar Bye ble med på tjenesten 1 januar 2018.

För mer information, kontakta:
Preems pressetelefon, +46 70 450 10 01
Niclas Brantingson, presseansvarlig i Preem, +46 70 362 03 99

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et riksdekkende servicenettmed 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.

Tags:

Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. Sammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte som betjener kunder under varemerket Preem. For 2019 var Preems omsetning 96 milliarder.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker