Halvårsrapport januar-juni 2018: God lønnsomhet for Preem etter sterkt andre kvartal

En sterk etterspørsel og økende produksjonspriser på det internasjonale markedet gjennom årets andre kvartal bidro til et tilfredsstillende resultat og økt omsetning for Preem gjennom første halvår 2018.


Petter Holland, administrerende dirketør Preem.

Det akkumulerte resultatet ble etter finansielle poster og før skatt på 877 MSEK (1 397). Omsetningen inklusive særavgifter økte sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 til 48 834 MSEK (38 284).

Preems resultat før skatt for andre kvartal ble på 992 MSEK som er en forbedring på 738 MSEK sammenlignet med samme kvartal 2017. Akkumulert resultat før skatt landet på 877 MSEK, som er en nedgang på 520 MSEK sammenlignet med samme periode i 2017 (1 397 MSEK).

Omsetningen inklusive særavgifter ble for årets seks første måneder på 48 834 MSEK (38 283 MSEK), som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode 2017. Økningen skyldes til dels økte markedspriser på det internasjonale markedet samt økt salgsvolum sammenlignet med samme periode i 2017.

Råoljeprisen fortsatte å stige gjennom det andre kvartalet 2018 og var på slutten av juni på 77,90 USD/fat. Den gjennomsnittlige oljeprisen for de første seks månedene var på 71 USD/fat, mot 52 USD/fat i tilsvarende periode i 2017. Den høye prisen på råolje skyldes ulike faktorer som økt global etterspørsel, lavere oljeproduksjon i OPEC landene, reduserte volumer i de globale olje depotene og den geopolitiske situasjonen.

Raffineringsmarginen  har forsterket seg gjennom året. Marginalen for det andre kvartalet 2018 var på 4,7 USD/fat sammenlignet med 3,9 for første kvartal. Den akkumulerte marginen de første seks månedene var på 4,3 USD/fat, som er en nedgang sammenlignet med den uvanlig sterke marginen for samme periode 2017 (4,5 USD/fat). Markedsprisene på diesel har vært jevnt stigende gjennom året og marginene har styrket seg sammenlignet med 2017, samtidig som marginene på bensin og tykkolje har vært svakere.

Preems produksjon i andre kvartal 2018 var på 4,7 millioner kubikkmeter, som er en økning sammenlignet med samme periode i fjor (3,7 millioner kubikkmeter). Den akkumulerte produksjonen for 2018 er 9 prosent høyere enn fjoråret.

Gjennom andre kvartal 2018 har Preem presentert flere nye satsinger for et mer bærekraftig samfunn og økt produksjon av fornybare drivstoffer. I mai presenterte Preem og RenFuel en satsing der begge selskapene i samarbeid planlegger verdens første ligninfabrikk for biodrivstoff i Söderhamn i Sverige. I juni lanserte Preem og SAS et samarbeid rundt biojet. Samme måned presenterte Preem i samarbeid med treindustriselskapet Setra planer om det første produksjonsanlegget i Gävle for fremstilling av pyrolysolje som er en fornybar råvare til biodrivstoff.

- Vi opplever god lønnsomhet etter et sterkt andre kvartal og våre satsinger på flere fornybare drivstoff produkter skjer etter planen. Salgsvolumene på det svenske og norske markedet økte dessuten med 15 prosent sammenlignet med 2017, primært gjennom nye kundekontrakter innenfor bedriftmarkedet og en fortsatt positiv utvikling i Norge, sier administrerende dirketør Petter Holland i Preem i følge halvårsrapporten.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Preems pressetelefon, +46 70 450 10 01, press@preem.se
 

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Preems visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff hvert år.  Virksomheten består av produksjon, distribusjon, trading og varesalg. Preem foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige og Norge. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Preem har i Sverige også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2017 hadde Preem en omsetning på 69 milliarder SEK.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia