Preem har levert 6 millioner liter ny bensin med 15% fornybart innhold

Report this content

Preem, som har inntatt en ledende posisjon i omstillingen mot et bærekraftig samfunn, har siden januar i år levert 6 millioner liter Preem Evolution Bensin til YX stasjoner på Østlandet. Preem Evolution Bensin har samme pris og egenskaper som vanlig 95.oktan bensin, men har byttet ut fossile komponenter med fornybare. Preem Evolution Bensin som er den mest miljøvennlige bensinen ble lansert i Norge i januar i år.

- Vi er svært godt fornøyd med mottagelsen av Preem Evolution Bensin på det norske markedet. Denne nye bensinen inneholder 10 prosent biobensin basert på skogavfall og fem prosent etanol. Den største forskjellen fra annen bensin er at den inneholder mer fornybar råvare, noe som bidrar til at fossile CO2 utslipp reduseres med opptil 14 prosent sammenlignet med vanlig bensin, sier daglig leder Ketil Thorsen i Preem Norge.

- I YX ønsker vi å gjøre det vi kan for å bidra til å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren gjennom å velge de mest klimanyttige produktene, og har derfor også tatt full avstand fra å bruke palmeolje i drivstoff. I tillegg til god klimanytte er det veldig bra at den grønnere bensinen vi nå kjøper fra Preem kan brukes av alle bensinbiler, og derfor enkelt og effektivt kan introduseres i Norge gjennom eksisterende verdikjede, sier daglig leder i YX Norge AS, Annar Sletvold.

Preem Evolution ble lansert i Sverige i 2011 og hadde da om lag 10 prosent fornybart innhold. I dag har den 16 prosent fornybart og i 2016 ble det estimert at Preem Evolution reduserte CO2 utslippene med 12 200 tonn i Sverige, noe som tilsvarer utslipp fra om lag 8 100 biler.

- Preem ønsker å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og bidra til at Norge skal nå sine klimamål. Preem Evolution Bensin kan brukes av alle bensinbiler og vil på sikt være tilgjengelig over hele landet. Vi vil i tiden fremover lansere flere nye miljøvennlige drivstoffprodukter som vil bidra til lavere CO2 utslipp, sier Ketil Thorsen videre.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Ketil Thorsen, Daglig leder Preem Norge, +46 72 450 17 91
Niclas Brantingson, pressesjef Preem AB, + 46 70 362 03 99

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk i Sverige. Preems produkter er tilgjengelig på ca.150 stasjoner i Norge- i første rekke gjennom YX kjeden.  Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2017 hadde Preem en omsetning på 69 milliarder SEK.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker