Preem signerer låneavtale på 3 milliarder svenske kroner med Svensk Exportkredit

Report this content

Som ett ledd i strategien om å konvertere til storskala fornybar drivstoffproduksjon, har Preem til hensikt å signere en låneavtale på 3 milliarder svenske kroner med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet dekkes av Det svenske statsgjeldskontorets grønne kredittgarantiprogram (Riksgäldens program för gröna kreditgarantier).

Dette er den første garantien det svenske nasjonale gjeldskontoret utsteder innenfor rammen av statens grønne garantiprogram og har til hensikt å finansiere Preems store planlagte investering i raffineriet i Lysekil for produksjon av biodiesel basert på fornybare råvarer. En produksjon som vil spille en sentral rolle for transportsektoren i fremtiden, og bidra til økt svensk selvforsyning av biodrivstoff.

– Preem gjennomfører den største omstillingen i selskapets historie, og akkurat nå pågår det en rekke viktige prosjekter på våre raffinerier som vil gjøre oss til en klimanøytral virksomhet. Takket være lånet kan vi nå akselerere investeringene våre og sikre økt tilbud av bærekraftig biodrivstoff til den svenske transportsektoren, sier finansdirektør Lina Stolpe i Preem.

Den totale kostnaden for Preems investering er 3.525 millioner svenske kroner og selskapet får et grønt lån på 3 milliarder svenske kroner. Lånet løper i 7 år og er garantert av Det svenske nasjonale gjeldskontoret med en grønn kredittgaranti som dekker 80 prosent av lånebeløpet.

– Å redusere den globale klimapåvirkningen er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Finansieringen av Preem er en del av SEK sitt initiativ for å støtte eksportindustriens omstilling og konkurranseevne, og oppnå Sveriges klimaambisjoner på høyt nivå, sier Magnus Montan, administrerende direktør i Svensk Exportkredit.

Lånet er øremerket investeringen  ved raffineriet i Lysekil for ombyggingen av det såkalte Synsat-enheten, som i dag produserer diesel. Målet er at ombyggingen skal øke Preems produksjon av biodrivstoff med opptil 950.000 kubikkmeter årlig, noe som reduserer fossile karbondioksidutslipp på brukernivå med minst 1,7 millioner tonn per år.


For å kunne ta del i statens grønne kredittgarantier må den aktuelle investeringen bidra til Sveriges miljø- og klimapolitiske mål.

Låneavtalen med SEK forutsetter godkjenning fra Preem-konsernets øvrige eksterne finansielle partnere samt at nødvendige miljøtillatelser blir gitt. Vedtak om miljøtillatelser for det aktuelle prosjektet gis av svenske Mark- och miljödomstolen.

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Innen 2030 skal Preem produsere 5 millioner kubikkmeter fornybart drivstoff, og innen 2035 skal vi være klimanøytrale i hele verdikjeden.Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn 80 prosent av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har omtrent 1500 ansatte, hvorav 1 100 arbeidet ved raffineriene. For 2021 var Preems omsetning 89,6 milliarder SEK.

Abonner

Multimedia

Multimedia