Preem skjerper klimamål: Klimanøytral verdikjede innen 2035

Report this content

Drivstoffselskapet Preem skjerper målet for sitt klimaarbeid med ti år. Senest i 2035 skal selskapet være klimanøytralt gjennom hele varekjeden.

Nå skrur Preem til sin innsats for å minske utslippene av CO2 i hele verdikjeden. I 2035 skal hele virksomheten være klimanøytral, som betyr at nettoutslippene skal være i null. Det nye målet er ti år tidligere enn det forrige.

Svenske Preem er Sveriges største oljeselskap, og et av de største selskapene i Norden. Preem drifter to raffinerier som har en produksjonskapasitet på 18 millioner kubikkmeter per år.

- Vi skjerper våre klimamål fordi vi vil, kan og må. Vår generasjon har et ansvar for kommende generasjoner å sikre en bærekraftig omstilling, og for Preem er det en selvfølge at vi skal være en positiv kraft, og bidra til omstillingen av samfunnet, sier Magnus Heimburg, vd Preem.

Selskapet bruker Parisavtalen som målestokk når de i årene som kommer suksessivt skal minske utslippene av karbondioksid i hele verdikjeden.

- Preem støtter Parisavtalen. Det betyr at vi ikke bare setter søkelys på de direkte utslippene fra produksjonen, men også vil ta ned utslippene gjennom hele verdikjeden. Vi har også storskala-initiativ som vil begrense utslippene på kortere tid. Å gjøre hele verdikjeden klimanøytral er et stort og omfattende omstillingsprosjekt for en drivstoffprodusent, men den utfordringen skremmer oss ikke, sier Magnus Heimburg videre,

Veien mot klimanøytralitet

Siden 2020 har Preem tatt en rekke viktige valg knyttet til omstillingen. Fokuset ligger nå på gjennomføringen av prosjekter og initiativ som aktivt bidrar til å nå klimamålet, og klimanøytralitet skal oppnås gjennom fokus på følgende områder:

  • Tilpasse rafinneriene slik at fossil råolje kan byttes ut med fornybare råvarer
  • Etablere anlegg for karbonfangst
  • Erstatte naturgass med fornybar gass og produksjon av fossilfri hydrogen
  • Tilpasse produksjonskapasiteten og bredde virksomheten til å inkludere flere tilbud og produkter som etterspørres i et bærekraftig samfunn

Preems forrige klimamål, som ble satt i 2019, var at selskapet skulle bli klimanøytrale i hele verdikjeden innen 2045.

Preems pressetelefon
press@preem.se

Preem er Sveriges største oljeselskap. Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn 80 prosent av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. For 2020 var Preems omsetning 68,2 milliarder.

Abonner

Multimedia

Multimedia