Preems års- og bærekraftsrapport 2021 utgis

Report this content

Preems års- og bærekraftrapport 2021 er nå publisert. Selskapet viser et sterkt resultat og økt salg på bakgrunn av en stabil oppgang i markedet og en mer effektiv drift.Bærekraftsarbeidet er preget av strengere klimamål, reduserte produktutslipp og investeringer i det fornybare.

– Det har vært et begivenhetsrikt år, med både store utfordringer og flere viktige suksesser.  I kjølvannet av pandemien var første halvdel preget av store usikkerheter. På høsten innledet vi imidlertid returen til normalen, med økende økonomisk aktivitet og sterkere etterspørsel etter våre produkter, sier Magnus Heimburg, administrerende direktør i Preem.

Sterkt resultat og stabil oppgang i markedet
Omsettningen økte i 2021 til 89.592 millioner svenske kroner, fra 58.190 millioner svenske kroner året før. Driftsresultatet økte til 5.007 millioner svenske kroner, fra -826 millioner svenske kroner.

– Det sterke resultatet kan blant annet forklares med en stabil oppgang i markedet, men også av en godt implementert organisatorisk effektivisering som har redusert våre omkostninger. Med dette er vi godt rustet til å fortsette omstillingsarbeidet og den store investeringen i fornybart brensel, fortsetter Magnus Heimburg.

Nytt klimamål og reduserte produktutslipp

I 2021 strammet Preem inn sitt allerede ambisiøse klimamål med ti år. Allerede i 2035 skal selskapet  ha en klimanøytral verdikjede – det tøffeste målet i  bransjen.

Samtidig har Preem i løpet av året solgt fornybare volumer som reduserte kundenes utslipp med 3037 ktonn karbondioksid, sammenlignet med helt fossile produkter. I 2020 var reduksjonen på 2665 ktonn karbondioksid.

Satsninger som driver overgangen til ett bærekraftig samfunn

Preem ser at bærekraft og lønnsomhet  går hånd i hånd, og satser derfor stort på investeringer i den bærekraftige overgangen. Totalt ble det investert 281 millioner svenske kroner i 2021 i økt fornybar produksjon og redusert klimapåvirkning. Noen av innsatsene er:

  • Ferdigstillelse av rørsystemer for injeksjon av fornybare råvarer i FCC (Fluid Catalytic Cracker) i Lysekil og testkjøring av fornybare råvarer
  • Forbedringer av GHT (Green Hydro Treater) i Gøteborg
  • Pågående prosjekt for konvertering av Synsat i Lysekil til et anlegg som vil kunne prosessere store mengder fornybart råstoff
  • Startet produksjon av fornybar bensin fra pyrolyseolje ved Preems raffineri i Lysekil.

Les mer om Preems drifts- og bærekraftsarbeid: https://www.preem.no/norsk/om-preem/barekraft/klimamal-2035/
Les også Preems årsrapport: https://www.preem.se/finansiell_information

För mer information kontakta
Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning 89,6 miljarder SEK.

Abonner