Prevas vokser innen IT-løsninger for vedlikehold

PSIAM er et norsk-svensk selskap som er spesialister på IT-løsninger for vedlikehold. Prevas styrker forretningsområdet Industrisystem ved å kjøpe opp selskapene i PSIAM-konsernet. Prevas tar en ledende posisjon i et område som styrker den europeiske industriens konkurranseevne gjennom produksjonseffektivisering.

PSIAM har 14 ansatte og en omsetning på ca. 34 mill. kr. De har kontorer i Oslo og Karlstad og kunder over hele Norden. Selskapet er distributør av vedlikeholdssystemer (EAM-systemer, Enterprise Asset Management) fra Infor, som er et av verdens største selskaper på området. Blant kundene finner vi Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge og Technip.

– Med Prevas' gode bransjeomdømme og sterke salgsorganisasjon kan vi vokse raskere og nå ut til nye kunder i hele Norden. Prevas har svært høy kompetanse innen industriell IT, og vi har samarbeidet tidligere. Prevas har bl.a. utviklet en SmartPhone-applikasjon for innrapportering av vedlikeholdsdata til Infor-systemene, sier Tord Svanqvist, adm. dir. i PSIAM.

– Oppkjøpet av PSIAM, med deres spesialistkompetanse innen IT-løsninger for vedlikehold, gir oss et mer heldekkende tilbud innen industriell IT. Vi ser store muligheter for produksjonseffektiviseringer hos kundene gjennom integrering av vedlikeholds- og produksjonssystemer. Vi får også nye kunder i hele Norden og kan styrke oss innen Prevas' utvalgte bransjer, sier Christer Ramebäck, forretningsområdesjef i Prevas AB.

For mer informasjon og oppfølging                                                                                  

Christer Ramebäck, forretningsområdesjef Industrisystem Prevas
E-post: christer.rameback@prevas.se, Tel: +46 (0)31-725 18 88, Mobil: +46 (0)70-227 33 95

Tord Svanqvist, adm. dir. PSIAM AS og PSIAM AB
E-post: tord.svanqvist@psiam.se, Mobil: +46 (0)733-75 70 68

Om Prevas
Med spisskompetanse innen integrerte systemer og industriell IT bidrar Prevas med innovative løsninger som skaper vekst. Prevas startet i 1985 og er hovedleverandør og utviklingspartner for ledende selskaper innen bransjer som Life Science, telekom, kjøretøy, forsvar, energi og verkstedindustrien. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, Norge og India og ca. 600 medarbeidere. Prevas har vært børsnotert siden 1998, NASDAQ OMX nordisk børs Stockholm. For mer informasjon, se www.prevas.no.  

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Med Prevas' gode bransjeomdømme og sterke salgsorganisasjon kan vi vokse raskere og nå ut til nye kunder i hele Norden. Prevas har svært høy kompetanse innen industriell IT, og vi har samarbeidet tidligere. Prevas har bl.a. utviklet en SmartPhone-applikasjon for innrapportering av vedlikeholdsdata til Infor-systemene.
Tord Svanqvist, adm. dir. i PSIAM
Oppkjøpet av PSIAM, med deres spesialistkompetanse innen IT-løsninger for vedlikehold, gir oss et mer heldekkende tilbud innen industriell IT. Vi ser store muligheter for produksjonseffektiviseringer hos kundene gjennom integrering av vedlikeholds- og produksjonssystemer. Vi får også nye kunder i hele Norden og kan styrke oss innen Prevas' utvalgte bransjer.
Christer Ramebäck, forretningsområdesjef i Prevas