Brannslokking med bransjens første sertifiserte vannskadesikrede rørsystem - godkjent for nedstøping

PrevPex er bransjens første vannskadesikre og utskiftbare rør-i-rør-system som har oppnådd Teknisk Godkjenning med sertifikat fra Sintef Certification for bruk i vanntåkeanlegg.

”Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet med å oppnå Teknisk Godkjenning fra Sintef Certification. Det er utført omfattende fullskala branntester med rørsystemet ved RISE Fire Research i Trondheim og BRE Global i Storbritannia iht. internasjonale brannteststandarder. Testprosedyrer som ligger til grunn for godkjenningen, er basert på minimum 50 års levetid i Prevent Systems  lavtrykk vanntåkeanlegg”, forklarer Erling Mengshoel, daglig leder i Prevent Systems.

Mange entreprenører bygger leilighetsbygg med plattendekke eller plasstøpt dekke. PrevPex rør-i-rør-systemet er spesielt godt egnet for nedstøping i disse dekkene, men også hvor det lektes ned. Med tilførsler til fordelerskap i leilighetene fra vannskadesikrede sjakter, legges rør-i-rør fra fordelerskap ut til hver dyse. Systemet er vannskadesikret, utskiftbart, lett påviselig i tilfelle vannlekkasje, slik regelverket beskriver for skjulte rørføringer.

”Godkjenningen for nedstøping betyr at entreprenørene sparer både plass og masse tid for installasjon”, uttaler Erling Mengshoel som også fremhever de svært lave vedlikeholdskostnadene.

Prevent Systems vanntåkeanlegg er et lavtrykksanlegg, og fungerer slik sett optimalt med et rør-i-rør-system som har lavt trykktap på grunn av direkte løp – ingen innsnevringer.

En ofte oversett gevinst ved rør-i-rør-løsningen i kombinasjon med lavtrykk vanntåke, er betydelig færre koblinger som gjør installasjonen vesentlig raskere, men også reduserer antall mulige lekkasjepunkter.

Dokumentert effektiv brannslokking, med mindre vann, mindre rørdimensjoner av høy korrosjonsfri kvalitet, vannskadesikret og utskiftbart, har allerede gjort systemet ettertraktet. Det er blitt en foretrukket løsning hos flere av Norges ledende entreprenører, og det er installert i tusenvis av leiligheter rundt om i landet allerede. Det at det nå foreligger et sertifikat på systemet vil forhåpentligvis øke etterspørselen ytterligere, sier Prevent Systems’ daglige leder.

Fakta om PrevPex rør-i-rør-system

  • PrevPex er et utskiftbart og lekkasjesikkert rør-i-rør-system for bruk i Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg.
  • Teknisk Godkjenning fra Sintef med sertifikat nr. 20574.
  • Korrosjonsfritt med minimum 50 års levetid i Prevent Systems AS lavtrykk vanntåkeanlegg.
  • Godkjent for nedstøping.
  • Rørene leveres i 16 mm innvendige rør, med ytterrør på 25 mm.

Slik fungerer det

Rør-i-rør-system består av et indre og et ytre rør, tak-/vegg bokser og et fordelerskap. Vann tilføres til fordelerskap i leilighetene fra vannskadesikrede sjakter. Det legges rør-i-rør fra fordelerskap ut til hver tak/vegg boks med vanntåkedyse. Vannet renner i det indre røret, og det ytre røret omslutter dette. Dersom det indre røret blir skadet, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og føre det tilbake til fordelerskapet, som leder vannet videre til et sluk. Slik unngår man vannskader.

Det indre røret kan enkelt skiftes ut med et nytt rør, uten at tak og vegger berøres.

Daglig leder Erling Mengshoel
em@prevent-systems.no

Prevent Systems AS ble stiftet sommeren 2007. Selskapet forsker, utvikler og distributerer egen patentert lavtrykk vanntåketeknolgi for brannslokking. Teknologien har en av selskapets grunnleggere, Bjørn R. Hansen, utviklet i mere enn 20 år. Siden midten av 1990-tallet har cruise skip, tankere, yachter og oljerigger blitt utstyrt med denne teknologien. Selskapet har videreutviklet vanntåkedyser og anlegg for å tilpasse det landbaserte markedet, som et reelt alternativ til tradisjonell sprinkler og boligsprinkler. Det er utført stor-skala branntester hos akkrediterte brann laboratorier som dokumenterer minst like god eller bedre kontroll- og slokkeeffekt enn sprinkler, for utførte tester.

Multimedia

Multimedia