Norgården AS selges til Prior Norge BA

Oslo 1. april 2005 – Eierne av Norgården selger samtlige aksjer til Prior. Det er klart etter at familiene Bø og Ljøkjel, som har eid Norgården, har solgt aksjene i selskapet til Prior Norge. Norgården fortsetter som et eget selskap med egen profil. – Salget er industrielt riktig. Det er en konsekvens av markedsutviklingen og økt internasjonalisering. Kundene har behov for en sterk og langsiktig norskeiet aktør i egg- og fjørfemarkedet. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å selge aksjene i Norgården til Prior, sier administrerende direktør Inger Solberg i Norgården. – To parallelle internasjonale utviklingstrekk har påvirket Norgårdens beslutning om å selge selskapet til Prior. For det første er internasjonaliseringen av dagligvarekjedene i full gang, og dette vil trolig bare øke i styrke. Og for det andre vil WTO-avtalen føre til økt internasjonal handel. Da er det viktig med sterke strukturer for å opprettholde norsk produksjon av egg, sier Solberg. – Kjøpet sikrer Prior en størrelse i primærleddet som gjør at selskapet på en bedre måte kan fylle sin rolle som markedsregulator, og således balansere tilbudet og etterspørselen i markedet. Kjøpet bringer Prior opp i en markedsandel på førstehåndsutbudet i tråd med det som har vært uttrykt som politisk ønskelig. Risikoen for dyr overproduksjon, slik vi har opplevd i det siste, vil dermed reduseres. Samtidig muliggjør oppkjøpet synergier og rasjonalisering av produksjonen som vil kunne bidra til å gi forbrukerne lavere priser på egg over tid, sier Roar Borgen som er konsernsjef i Prior. – Norgården trenger en allianse for å overleve på sikt. Vi er dessverre for små til å konkurrere med de store og for store til å satse ensidig på nisjeproduksjon. Vi ser det som en stor fordel å ha funnet en partner som både har egg og fjørfekjøtt, sier Inger Solberg. Norgården har vurdert flere kjøpere. Vår vurdering er at Prior best sikrer langsiktig norsk produksjon av egg. Avtalen med Prior representerer derfor den beste langsiktige videreføringen av verdiene som er skapt i Norgården. Det er effektiv konkurranse i eggmarkedet og kjedene har flere valgmuligheter. Nylig gikk finsk kapital (CapMan) inn i Norsk Kylling/Magnussen med store ambisjoner i Norge. Den Stolte Hane (Synnøve Finden) er også en konkurrent som har signalisert ambisjoner om vekst i dette markedet. – Videre vil Norgården bestå som merkevare også i fremtiden, sier Inger Solberg i Norgården. Salget av aksjene vil bli rapportert til myndighetene på vanlig måte. Fakta om Norgården Norgården er en privateid leverandør av egg i Norge. Om lag 75 produsenter leverer sine egg til Norgården som igjen leverer egg til flere av dagligvarekjedene. Norgården har gjennom flere år vært markedsleder på egg fra frittgående høns og økologiske egg. Selskapet omsatte for 135 millioner i 2004. Norgården har anlegg i Lommedalen i Bærum og på Fannrem i Sør-Trøndelag. Anlegget på Fannrem ble besluttet avviklet av styret i Norgården i februar 2005. Totalt jobber det 35 personer i Norgården. Norgården eier 70 prosent av Eggprodukter AS i Larvik. Fakta om Prior Prior er en samvirkebedrift og er eid av 1.250 bønder som er produsenter og leverandører av over 30.000 tonn egg og nesten 45.000 tonn hvitt kjøtt. Selskapet omsatte for 2.6 milliarder i 2004. Prior skal gi nytte til eierne gjennom å foredle og omsette deres varer. Eierne får sine inntekter gjennom vareleveransene. Hvert medlem har lik eierandel, og medlemsdemokratiet skal sikre eierstyring. Priorkonsernet har tre slakterier (Elverum, Rakkestad og Sandnes), seks eggpakkerier (Bergen, Bø, Heimdal, Rakkestad, Sandnes og Silsand), to foredlingsanlegg (Prior Hærland , Hærland og Prior Eggprodukter, Revetal) og ett rugeri for daggamle slaktekyllinger (Samvirkekylling, Våler i Solør). Totalt jobber det 1.388 personer i Prior. Ytterligere informasjon: Inger Solberg, adm. direktør, Norgården AS, telefon 957 77 773, E-post: inger@norgarden.no, Fakta om Norgården AS: www.norgarden.no Roar Borgen, konsernsjef, Prior AS, telefon 916 49 980, e-post: roar.borgen@prior.no Fakta om Prior Norge BA: www.prior.no