Proact implementerer en skyklar hyperkonvergert løsning hos Norges Geotekniske Institutt

Report this content

Proact har endret Norges Geotekniske Institutt (NGI) sin infrastruktur til en ny, innovativ og hyperkonvergert løsning. Plattformen, som er designet og implementert vil sikre høy tilgjengelighet for forskningssenteret, samtidig som den forenkler operasjonene i datasenteret.

NGI er Norges ledende senter for forskning og rådgivning innen geoteknikk og ingeniørgeologi. De hadde behov for en rådgivende partner, da datasenteret deres inneholdt teknologier fra ulike leverandører som hadde ulike livssykluser. For å forenkle de daglige administrative oppgavene og strømlinjeforme investeringsprosessene,ønsket NGI å konsolidere den eksisterende arkitekturen og samtidig legge til rette for automatisering og innføring av skyløsninger i fremtiden.

Det ble gjennomført flere workshops mellom NGI og Proact, som resulterte i et skreddersydd design som var tilpasset NGIs behov. NGI valgte Proact som strategisk partner basert på en kombinasjon av erfaring, kunnskap og de omfattende mulighetene som ligger i den foreslåtte løsningen.

Løsningen baserer seg på software definert lagring med VMware vSAN og vSAN ready noder fra Dell EMC. Den nye løsningen danner grunnlag for en plattform som gjør det enkelt å integrere mot skytjenester, noe som passer bra med neste fase hos NGI som er å implementere en hybrid tjenestemodell. Denne hyperkonvergerte løsningen vil støtte opp under NGIs sentrale IT-miljø.

Leif Andreas Sølsnæs, IT-sjef hos NGI, sier: «Vi valgte Proact på grunn av ekspertisen og erfaringen de har med de nyeste teknologiene, samt den pågående håndteringen av løsningen. Med denne nye plattformen fra Proact har NGI modernisert sitt primære IT-miljø.»

Eirik Pedersen, Managing Director for Proact i Norge, sier: «Som en kundesentrisk organisasjon utvikler vi alltid infrastrukturløsninger som er optimale for selskapet vi jobber med. I dette tilfellet erkjente vi NGIs behov for en kostnadseffektiv plattform som gjør det mye enklere å lansere nye tjenester, og har transformert datasenteret med et skreddersydd hyperkonvergert system.

«Vi ser frem til å utvikle partnerskapet med NGI, et selskap som virkelig omfavner behovet for innovasjon, og håper vi kan samarbeide om flere IT-transformasjonsprosjekter i fremtiden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Javestad, fungerende CEO og President, Proact, peter.javestad@proact.eu
Tone Håfjeld, Sales and Marketing Director, Proact, tlf. +47 926 080 09, tone.hafjeld@proact.no
Danny Duggal, Head of Marketing Communications, Proact, tlf. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu

Om Proact
Proact er Europas ledende uavhengige leverandør av datasenterløsninger og skytjenester. Ved å levere fleksible, tilgjengelige og sikre IT-løsninger, hjelper vi bedrifter og offentlige virksomheter med å redusere risiko og kostnader, samtidig som vi gjør dem mer smidige, produktive og effektive. Vi har gjennomført mer enn 5.000 vellykkede prosjekter over hele verden. Vi har mer enn 3.500 kunder og håndterer i overkant av 100 petabyte med data i skyen. Vi teller over 850 personer i 15 land på tvers av Europa og Nord-Amerika. Vårt moderselskap, Proact IT Group AB, ble stiftet i 1994 og ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i 1999 (Under: PACT). Mer informasjon om Proact finnes på www.proact.eu

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker