NORSK HYDRO FORAN INTERAKTIV KARRIEREPLANLEGGING - VELGER PROHUNT SOM LEVERANDOR

NORSK HYDRO FORAN INTERAKTIV KARRIEREPLANLEGGING - VELGER PROHUNT SOM LEVERANDØR Norsk Hydros datterselskap Hydro IS Partner med en omsetning like i underkant av 1 milliard NOK (1999) har valgt programvareselskapet Prohunt AB som leverandør av teknologisk plattform og programvare (ASP) for samlet og individuell karriereplanlegging for ca. 400 ansatte. Programmet er allerede i gang, og vil trolig være gjennomført i første halvdel av 2001. Investeringens verdi anslås til ca. 1,8 MSEK. Hydro IS Partner driver og vedlikeholder Norsk Hydros nettverk, og har dermed ansvar for mer enn 25 000 PC-er, 4 000 UNIX-brukere og mer enn 1 000 servere. Hydro IS Partner driver også en omfattende utvikling av business-to-business-løsninger og strategisk konsulentvirksomhet. Prohunts webbaserte system skal bidra til å hjelpe medarbeidere som ønsker å utvikle seg personlig på områder som samsvarer med organisasjonens kompetansebehov, og også være en støtte i individuelle medarbeidersamtaler. Fordelen med en webbasert løsning er at den er uavhengig av tid og sted. De ansatte kan selv legge opp et program som passer deres egen timeplan. Prohunt skal også utdanne tolv såkalte karrierecoacher som på egen hånd skal planlegge og gjennomføre arbeidsseminarer. Det blir stadig viktigere for bedrifter å tiltrekke, ta hånd om og videreutvikle sine ansatte, ikke minst på bakgrunn av den opphetede økonomiske situasjonen som nå preger Europa. Utdanning og karriereplanlegging blir derfor et strategisk instrument. Prohunts system er nettopp bygget opp med individuell karriereplanlegging som en av grunnpilarene. Karriere blir i dagens stadig flatere organisasjoner betraktet som noe mye mer enn bare det å klatre i systemet - bredden er viktigere enn høyden. - Dette er et viktig oppdrag for oss i arbeidet med å bygge opp et eget marked i Norden med utgangspunkt i den svenske virksomheten, sier Johan Rittner, Prohunts nyutnevnte adm.dir. Samtidig er det en bekreftelse på at vårt syn på forrentingen av menneskelig kapital er riktig, og at vi kan hjelpe kundene våre med å skape verdier. Prohunt er Nordens ledende leverandør av helhetsløsninger for utvikling og håndtering av organisasjoners intellektuelle kapital. Prohunts webbaserte programpakke for Intellectual Capital Management (ICM) omfatter applikasjoner for kompetanse- og karriereutvikling, ressurshåndtering samt corporate e-learning. Med den webbaserte programpakken, metoder og konsulenttjenester gir Prohunt bedrifter en unik anledning til å tiltrekke, utvikle, beholde og verdsette medarbeidere og deres kompetanse slik at forretningsnytten synliggjøres. Prohunt har i dag 115 ansatte, og er etablert på fem steder i Norge og Sverige. Selskapet ble ytterligere utvidet og forsterket våren 2000, da det gikk sammen med Comenius og New Start. Eierne består av grunnleggerne, medarbeiderne, IT Provider og Ledstiernan. Blant de nåværende kundene finnes blant annet ledende bedrifter som AstraZeneca, Cell Network, Ericsson, FöreningsSparbanken, Hydro, IKEA, MeritaNordbanken, Statoil, Swedish Match og Telia. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00910/bit0002.pdf

Dokumenter og linker