Protect Data oppretter nytt datterselskap

Protect Data oppretter nytt datterselskap - Pointsec Mobile Technologies satser på nye sikkerhetsprodukter IT-sikkerhetsfirmaet Protect Data skiller ut markedsføring, utvikling og support av egenutviklede produkter og samler disse i et nytt selskap. Navnet på det nye datterselskapet blir Pointsec Mobile Technologies AB. Pointsec Mobile Technologies skal tilby komplette IT-sikkerhetssystemer for stasjonære, bærbare og håndholdte datamaskiner, WAP-telefoner med mer. - Våre systemer beskytter disse verktøyene som brukes dels for oppkobling mot bedriftens egne ressurser, dels for oppkobling mot Internett og gjennomføring av transaksjoner. Systemene gir såkalt skallbeskyttelse, det vil si at kun rettmessige personer får tilgang til informasjon eller sertifikater som lagres i disse verktøyene, sier Fredrik Lövstedt, adm.dir. for Pointsec Mobile Technologies AB. Det nye navnet er enklere å markedsføre internasjonalt i og med at det er lettere å varemerkebeskytte enn et så generelt navn som Protect. På det japanske markedet markedsføres allerede Protect Datas egenutviklede IT- sikkerhetsprodukt Protect! under navnet Pointsec. - I og med at vi internasjonalt sett ligger meget langt fremme innen IT- sikkerhet, ser vi store fordeler ved å opprette et datterselskap som kun satser på utvikling av nye sikkerhetsprodukter. Vi satser på å forsterke vår varemerkeprofil på det internasjonale markedet, og med ordet Mobile i firmanavnet vil vi også markere at vi tar sikte på å utvikle en ny generasjon sikkerhetsprodukter for mobil teknologi, sier Carl Rosvall, adm.dir. for Protect Data. For nærmere informasjon kontakt gjerne: Carl Rosvall, adm.dir, Protect Data AB tlf. +46 8-459 54 23 alt. +46 707 17 14 84 Fredrik Lövstedt, adm.dir., Pointsec Mobile Technologies AB tlf. +46 8 459 54 80 Protect Data AB er et konsern innen IT-sikkerhet med egen utvikling og distribusjon av produkter for blant annet antivirussystemer, brannvegger, brukeridentifikasjonssystem, sikker PC- og innholdskontroll samt system for sikker e-handel. Datterselskapet Protect Data Konsult skreddersyr sikkerhetsløsninger som øker oppdragsgivernes konkurranseevne og forbedrer deres forretningsvirksomhet. Datterselskapet Protect Data Internet Solutions utvikler sikre e-handelsløsninger og Internettbaserte sikkerhetsløsninger. Protect Data er markedsledende i Norden innen sitt forretningsområde og har datterselskaper i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakia og USA. Protect Data er notert på Stockholms Fondbörs O- liste. Besøk også: www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00380/bit0002.pdf

Dokumenter og linker