PSI BEGJÆRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CASHGUARD

PSI Group ASA (PSI) informerte i dag styret i CashGuard AB om at det i henhold til svensk
aksjelovgivning begjæres ekstraordinær generalforsamling i CashGuard. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle valg av nytt styre samt nedsettelse av reservefondet med MSEK
250 for overføring til fri egenkapital.

- Valg av nytt styre er naturlig basert på den siste tids eiermessige endringer, slik at man får et styre som bedre reflekterer dagens eiersituasjon i selskapet. Nedsettelse av reservefondet med MSEK 250, for overføring til fri egenkapital, ønskes gjennomført for å skape en egenkapitalstruktur som muliggjør eventuelle strukturelle transaksjoner i forbindelse med CashGuards heleide datterselskap SQS, uttaler Leif Flemming Bakke, styreformann i PSI.

I tillegg er det behov for å supplere styret etter Ivar Formos tragiske bortgang. Valgkomiteen i CashGuard, som ledes av Leif Flemming Bakke, vil fremlegge forslag til nytt styre i CashGuard i god tid før generalforsamlingen.

- PSI var en aktiv pådriver for CashGuard sitt kjøp av SQS i 2004. De unike patenterte løsningene for sikring av verditransporter og minibanker fra SQS har vist meget positivt utvikling med sterk vekst og høye marginer i et internasjonalt marked i rask utvikling. Synergiene mot CashGuards øvrige virksomhet er derimot begrenset. PSI er av den oppfatning at verdien av SQS ikke fremkommer tilstrekkelig i dagens markedsverdi på CashGuard, utdyper Leif Flemming Bakke i PSI.

PSI ser det som naturlig at det nye styret i CashGuard vurderer alternative muligheter for å bedre synliggjøre verdiene i SQS. Dette vil kunne medføre betydelig verdiskapning for CashGuard sine aksjonærer.

- PSIs salg av CashGuards løsninger i Norge og Sverige, primært relatert til kontanthåndtering i butikk, fortsetter med sterk vekst inn i 2007. CashGuards løsninger innen kontanthåndtering bør ha de beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt, noe eksempelvis avtalen med IKEA viser, kommenterer Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI.

Det forventes at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig i henhold til den svenske aksjeloven samt selskapets vedtekter. Generalforsamlingen forventes avholdt medio februar.

PSI kontrollerer i dag 25,1 prosent av stemmene og 18,3 prosent av kapitalen i CashGuard AB.

Begjæringen om ekstraordinær generalforsamling støttes også av andre større aksjonærer som tilsammen utgjør mer enn 40 prosent av stemmene i CashGuard.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Leif-Flemming Bakke
Styreformann, PSI Group
Tlf 907 22 200

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group
Tlf 905 90 010

Multimedia

Multimedia