PSI OG REPANT INNGÅR EKSKLUSIV DISTRIBUSJONSAVTALE

PSI Group ASA og Repant ASA har i dag inngått en omfattende samarbeidsavtale for det norske og svenske markedet. For PSI innebærer avtalen eksklusivt salg og distribusjon av Repants produktspekter, mens Repant får tilgang til PSIs omfattende apparat med teknikere, salgs- og servicepersonell i Norge og Sverige. Selskapene forventer at avtalen vil tilrettelegge for vekst på det norske og svenske markedet gjennom et enda mer komplett løsningstilbud.

- Dette representerer en viktig utvidelse av PSIs tilbud til dagligvarebransjen. Et stadig mer komplett produkt- og løsningstilbud gir et godt grunnlag for oppnåelse av våre organiske vekstmål. Repants produktspekter passer perfekt inn i vårt kundetilbud, som er sentrert rundt teknologiløsninger i butikklokalene. Samtidig vil dette muliggjøre en enda mer effektiv utnyttelse av vårt skandinaviske salgs- og serviceapparat. PSI og Repant står med dette enda sterkere innen dagligvare, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI Group.

- Repant har en ensartet strategi i alle markeder. Vi har distribusjonspartnere i alle andre land - og det får vi nå også i Norge og Sverige. PSI har et meget dyktig salgs- og serviceapparat med tilstedeværelse i hele Norge og Sverige. Dette gir våre kunder tilgang til våre panteautomater via den ledende totaltilbyder av sentrale teknologiløsninger for dagligvaremarkedet. Dette tror vi våre kunder vil sette stor pris på, sier Christian Andersen, administrerende direktør i Repant.

Avtalen innebærer at PSI overtar salgs- og markedsansvaret for Repants løsninger i Norge og Sverige. Med over 260 medarbeidere på plass i hele Norge, Sverige og Danmark er forutsetningene gode med stor nærhet og tett kundekontakt. Selskapene har allerede mange felles kunder. Dette medfører samtidig at Repant kan fokusere på markedsstøtte ovenfor distributører ved siden av utvikling, produksjon, logistikk og kvalitetskontroll av selskapets løsninger.

- Et komplett kundetilbud, i kombinasjon med konkurransedyktige priser og et servicevennlig salgs-og teknikerapparat, gir oss gode forutsetninger for å kapre markedsandeler i Norge og Sverige. Det er akkurat slike fremtidsrettede samarbeidsformer markedet etterspør - ettersom det gir kundene fordeler og en enklere hverdag med komplette løsningsleverandører, kommenterer Jørgen Waaler i PSI, og tillegger:

- Vi vet samtidig at våre kunder er særdeles opptatt av service- og reisekostnader. Muligheten for å koordinere servicebesøk og preventivt vedlikehold for flere av våre løsninger ved de samme butikkene samtidig vil uten tvil skape betydelig synergieffekter for oss og våre kunder.

- Gjennom samarbeidet med PSI vil vi få Skandinavias ledende leverandør av teknologiløsninger til detaljhandelen som vår partner til å markedsføre og selge Repants løsninger i Norge og Sverige. Det er et flott gjennombrudd for oss og vi har store forventninger til dette, sier Christian Andersen i Repant, og utdyper:

- Sammen med PSI forventer vi å kunne ta en større del av markedet for panteløsninger i Norge og Sverige, til fordel for våre kunder.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group ASA
Tlf 905 90 010

Christian Andersen
Administrerende direktør, Repant ASA
Tlf 930 21 210