Aksjekapitalforhøyelse - Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 29. juni 2009 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 31.646,40. Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 83.280 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 20.843.460,94 til NOK 20.875.107,34.

Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det nederlandske selskapet Dacolian B.V.(se børsmelding 14. august 2008). Q-Free eier etter transaksjonen 85% av Dacolian B.V. Ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret. Trondheim 29. juni 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker