BRIKKEKONTRAKT I BRASIL - 26 MNOK

​Q-Free har blitt tildelt en kontrakt for levering av brikker fra CentroGestao Meios de Pagto (CGMP) i Brasil til en verdi av 26 MNOK.

Denne ordren er avrop på tidligere annonsert rammekontrakt med totalverdi på 109 MNOK (9. februar 2010). Etter denne ordren har selskapet mottatt ordrer for 88 MNOK under denne rammekontrakten.

- Brikkeomsetning representerer en viktig del av den underliggende aktiviteten i selskapet og i så måte er det Brasilianske markedet et viktig marked for oss. Q-Free er fremdeles den dominerende brikkeleverandøren i dette interessante markedet, kommenterer CEO Øyvind Isaksen. 

Q-Free har et heleid datterselskap i São Paulo, Brasil. Ordren vil bli levert innen utgangen av 2010.

Trondheim 30. juni 2010

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner