INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Trondheim, 21 Januar 2016:
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Q-Free ASA torsdag 11 februar 2016 kl 15.00. Generalforsamlingen avholdes ved Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo.

Innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr 20 januar 2016.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett side www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11 februar 2016.

Charlotte Brogren Karlberg
Fungerende styreleder

For styret i Q-Free ASA

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innen the globale ITS markedet. Q-Free gruppen har cirka 430 ansatte med kontorer i 20 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Q-Free’s hovedkontor er i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Bør under ID QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: