INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA onsdag 24. mai 2017 kl 10.00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Parkveien 55, Oslo.

Innkalling, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr. 25. april 2017.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internettside:

 www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/ 

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg:

Innkalling til ordinær generalforsamling 24. mai 2017

Q-Free Annual Report 2016

Charlotte Brogren Karlberg

Styrets leder

Styret i Q-Free ASA

About Q-Free

Q-Free is a leading global supplier of ITS (Intelligent Transportation Systems) products and solutions. The company has approximately 420 employees, offices in 20 countries, and presence on all continents. Headquartered in Trondheim, Norway, Q-Free is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker QFR.

www.q-free.com 

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: