INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Report this content

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA tirsdag 29. mai 2018 kl 10.00.
 

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Parkveien 55, Oslo.

Innkalling, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr. 25. april 2018.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internettside:  

www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/ 

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling 28. mai 2018
Q-Free Annual Report 2017

Tore Valderhaug
Styrets leder
Styret i Q-Free ASA

About Q-Free

Q-Free is a leading global supplier of ITS (Intelligent Transportation Systems) products and solutions. The company has approximately 400 employees, offices in 17 countries, and a presence on all continents. Headquartered in Trondheim, Norway, Q-Free is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker QFR.

www.q-free.com
Twitter:@Q-FreeASA

Tags: